iç kontrol komisyonu

İÇ KONTROL KOMİSYONU

Komisyonun görevleri:

1. Mühendislik Fakültesi kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini koordine etmek,

2. Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olmasını sağlamak,

3. Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülen faaliyetlerin düzenli ve sürekli olarak kayıt altına alınmasını sağlamak,

4. Karar alma süreçlerini açık bir şekilde oluşturmak ve ilgili akış diyagramlar hakkında akademik ve idari personeli bilgilendirmek

5. İç kontrol faaliyetlerini Kalite ve Akreditasyon süreçleri ile eş güdümlü olarak yürüterek birbirlerini destekler hale getirmek,

Komisyon Üyeleri:

Üyeler Adı Soyadı
Dekan Yrd. Prof. Dr. Temel VAROL (Başkan)
Fakülte Sekreteri Gülay SATILMIŞ
Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Bekir DİZDAROĞLU
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Emrah BENLİ
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN
Harita Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR
İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Serhat DEMİR
Jeofizik Mühendisliği Doç. Dr. Murat ÖZKAPTAN
Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT
Maden Mühendisliği  Prof. Dr. Ersin Yener YAZICI
Makine Mühendisliği Prof. Dr. Ömer Necati CORA
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER
Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Elif Baykal KABLAN          

Birim Sorumluları:

Dekanlık

Dekan Yrd. Prof. Dr. Temel VAROL

Fakülte Sek. Gülay SATILMIŞ

Mühendis İrfan KOTAN

Programcı Fatma HIZAL

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Bekir DİZDAROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Murat AYKUT

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Gökçe HACIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Emrah BENLİ

Arş. Gör. Osman Kerem ATEŞ

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN

Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN

Harita Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR

Arş. Gör. Bura Adem ATASOY

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. Serhat DEMİR

Doç. Dr. Adem BAYRAM

Arş. Gör. Arife GÜNAY

Jeofizik Mühendisliği

Prof. Dr. Nilgün L. SAYIL

Doç. Dr. Murat ÖZKAPTAN

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Hakan ÇOBAN

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Reyhan KARA GÜLBAY

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT

Maden Mühendisliği 

Prof. Dr. Ersin Yener YAZICI

Arş. Gör. Yunus İSKENDER

Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Ömer Necati CORA

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KARABACAK

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Raşit SEZER

Arş. Gör. Sedat Alperen TUNÇ

Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Elif BAYKAL KABLAN

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DOĞAN