iletişim, tanıtım ve etkinlik komisyonu

Mühendislik Fakültesi

İletişim, Tanıtım ve Etkinlik Komisyonu

Komisyonun Görevi

Mühendislik Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, tanıtım ve etkinlik faaliyetlerini planlamak ve organize ederek bilimsel çıktı ve toplumsal katkı oluşturma süreçlerine katkı sağlamaktır.

Süreç Yönetimi

1- Ocak ayında, yıl içinde gerçekleştirilecek etkinlikler planlanır.

2- Etkinlik tarihinden bir hafta önce etkinlik afişi hazırlanarak fakülte Web sayfasında duyurulur ve ilgili öğretim elemanlarına E-posta gönderilerek bilgilendirme yapılır.

3- Bölüm başkanları iletişim grubu üzerinden afiş paylaşılarak bölüm Web sayfalarında ilgili etkinliğin duyurulması sağlanır.

4- Etkinlik günü sabahı ilgili öğretim elemanlarına hatırlatma E-postası gönderilir.

5- Seminer sunumunu takiben Web sayfasında ilgili haber yapılarak etkinlik ile ilgili bütün belgeler arşivlenir.

6- Sunum yapan katılımcı için teşekkür belgesi hazırlanır ve kendisine gönderilir.

 

Komisyon Üyeleri

Üyeler

Adı Soyadı

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer Necati Cora (Başkan)

Jeoloji Mühendisliği

Dr. Tülay Bak (Koordinatör)

Harita Mühendisliği

Prof. Dr. Hüsniye Ebru Çolak (Üye)

Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Elif Baykal Kablan (Üye)

Harita Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Şerifoğlu Yılmaz (Üye)

Yazılım Mühendisliği Arş. Gör. Merve Nur Çakır
Yazılım Mühendisliği Arş. Gör. Elif Kanca
Bilgisayar Müh.  Arş. Gör. Sefa Keklik