birim danışma kurulu

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİRİM DANIŞMA KURULU

 

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında 7 Şubat 2018 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Mühendislik Fakültesi Birim Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Birim Danışma Kurulu 17.02.2021 gün ve 710/8 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısı ile güncellenmiştir.

Birim Danışma Kurulu'nun amacı Fakültemizin her alanda iş dünyası, kurum ve kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmesine imkan ve fırsatlar sağlamaktır. Bunun yanısıra Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesinde, Fakülte Yönetiminin politika oluşturmasına destek olunması hedeflenmektedir.

 

Mühendislik Fakültesi Birim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

 Rektör

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK

Dekan

Prof. Dr. Temel VAROL

Dekan Yrd.

Prof. Dr. Ömer Necati CORA

Dekan Yrd.

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Üye (Tarsus Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Asaf VAROL Üye (Maltepe Üniversitesi)

Hakan GÜLTEKİN

Üye (DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı)

Onur ADIYAMAN

Üye (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri)

Mehmet ŞAFAK

Üye (Trabzon İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü)

Muhammet Mustafa KURT

Üye (KOSGEB Trabzon Müdürü)

Soner TÜRKOĞLU

Üye (Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Trabzon Belgelendime Müdürü)

Cengiz Han KILIÇASLAN

Üye (DSİ 22. Bölge Müdürü)

Bülent TOSUN Üye (MTA Trabzon Bölge Müdürü)
Servet KABA Üye (İŞKUR İl Müdür Yardımcısı)

Mak. Yük. Müh. Erkut ÇELEBİ

Üye (Trabzon Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Bşk.)

Üye (Arsin Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı)

Mak. Müh. Fulya BANKOĞLU

Üye (TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Başkanı)

Elk. Yük. Müh. M. ZİHNİ SERDAR

Üye (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kur. Başkan Yrd.)

Elk. Müh. Can Tolga BİZEL

Üye (IABG System Solution, Satış Müdürü)

Mak. Müh. Serkan ÖZDOĞAN

Üye (TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi AR-GE Merkezi)

İnş. Yük. Müh. Mustafa YAYLALI

Üye (Ortahisar Belediye Meclis Üyesi)

Prof. Dr. Oktay YILDIZ

Üye (Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü)

Doç. Dr. Ayhan ETYEMEZ Üye (Nikken Genel Müdürü)
Gürbüz Odabaşı Üye (Trabzon Teknokent Genel Müdürü)

Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU

Üye (Makina Müh. Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

Üye (Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Hakan KARSLI

Üye (Jeofizik Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Şeref ORUÇ

Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Ümit ALVER

Üye (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ

Üye (Bilgisayar Müh. Bölümü)