akreditasyon çalışmaları

 
  • Fakültemiz bölümlerine ait programlar için Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
  • Fakültemizde Müdek süreci ilk olarak 2007 yılında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile başlamış ve Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürüten bütün Normal Eğitim programlarına yayılmıştır.
  • Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Harita, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri 2008 yılında ilk kez akredistasyon için MÜDEK'e değerlendirme sürecine başvurmuştur. 
  • Fakültemizde Elektrik-Elektronik Müh., Makine Müh., Maden Müh., Harita Müh., Jeoloji Müh.,  Jeofizik Müh., İnşaat Müh., Bilgisayar Müh., Metalurji ve Malzeme Müh. ve Endüstri Müh. bölümleri 2026 yılına kadar MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.
  • Akredite olan lisans programlarımzı başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlarımızın diplomaları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından üye olunan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) ve Washington Accord anlaşması gereğince uluslararası geçerliliğe sahiptir. 

Fakültemiz Bölümlerine ait güncel MÜDEK Akreditasyonu geçerlilik süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi
EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi
Bilgisayar Mühendisliği (NÖ) 01.05.2010-30.09.2023 01.05.2010-30.09.2026
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 01.05.2015-30.09.2020 01.05.2015-30.09.2020
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) 01.05.2010-30.09.2026 01.05.2010-30.09.2026
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 01.05.2015-30.09.2020 01.05.2015-30.09.2020
Harita Mühendisliği (NÖ) 01.05.2010-30.09.2026 01.05.2010-30.09.2026
Harita Mühendisliği (İÖ) 01.05.2015-30.09.2020 01.05.2015-30.09.2020
İnşaat Mühendisliği (NÖ) 01.05.2008-30.09.2013
01.05.2015-30.09.2023
01.05.2010-30.09.2013
01.05.2015-30.09.2026
Jeofizik Mühendisliği (NÖ) 01.05.2010-30.09.2026 01.05.2010-30.09.2026
Jeoloji Mühendisliği (NÖ) 01.05.2010-30.09.2026 01.05.2010-30.09.2026
Maden Mühendisliği (NÖ) 01.05.2010-30.09.2026 01.05.2010-30.09.2026
Makine Mühendisliği (NÖ) 01.05.2008-30.09.2013
01.05.2015-30.09.2026
01.05.2010-30.09.2013
01.05.2015-30.09.2026
Makine Mühendisliği (İÖ) 01.05.2015-30.09.2020 01.05.2015-30.09.2020
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (NÖ) 01.05.2012-30.09.2014
01.05.2015-30.09.2023
01.05.2012-30.09.2014
01.05.2015-30.09.2026
Endüstri Mühendisliği (NÖ) 01.05.2020-30.09.2023 01.05.2020-30.09.2026