sürekli iyileştirme politikası

Programın Eğitim Amaçlarına İlişkin Düzenleme

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kapsamında hazırlanmış olan Program ve ders öğrenim kazanımları, Bölüm akademik kurul toplantılarında alınan kararlar ve Üniversitemiz tarafından yapılan çeşitli düzenlemeler doğrultusunda revize edilebilmektedir. Önümüzdeki süreçte paydaş toplantıları ve diğer geri bildirim mekanizmalarından elde edilecek görüşler ve öneriler doğrultusunda programın eğitim amaçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Verilerinin Kullanılması

Halihazırda bölüm bazında her yarıyıl sonunda Ders Değerlendirme Çizelgesi ve Ders ve Ders Sorumlusu Anketi Değerlendirme Sonuç Çizelgesi yardımıyla ölçme ve değerlendirmeye dair verilere ulaşılabilmektedir. Buna ilave olarak Aktif Öğrenci, Mezun Öğrenci ve İşveren anketleri de yapılmaya başlanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler çerçevesinde iyileştirme ve geliştirmeye dair uygulamalar hayata geçirilmeye başlanacak ve bunlara dair bilgiler Bölüm web sayfasından paylaşılacaktır.

Ders Programlarına İlişkin Düzenleme

Bölümümüz ders planında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapılabilmektedir. Örneğin Bologna süreci kapsamında 26.05.2010, 05.12.2011, 12.06.2013 ve 25.04.2014 tarihli Bölüm Kurul kararlarıyla ders programlarında revizyonlar yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte paydaş toplantıları ve diğer geri bildirim mekanizmalarından elde edilecek görüşler ve öneriler doğrultusunda programın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Temel derslere ilave olarak öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilmek ve multidisipliner çalışmayı sağlayabilmek amacıyla geniş bir seçmeli ders havuzu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Bölüm seçmeli derslerinin yanı sıra Üniversite Seçmeli Havuzundan Bilim Tarihi, Meslek Etiği, Genel Sosyoloji, Kişisel Verilerin Korunması, Proje Yönetimi, Kariyer Planlaması, Teknoloji Bağımlılığı ve Project Management gibi seçmeli derslere Bölüm ders planında yer verilmektedir.

Ders programlarının düzenlenmesi bağlamında Türkiye ve dünyada önde gelen prestijli iktisat bölümlerinin ders programları ve ders izlenceleri takip edilerek dünyada iktisat alanındaki eğilimlerin ve dinamiklerin yakalanmasına ve ders programına entegre edilmesine de çalışılmaktadır.

Akademik Kadronun Çeşitlenmesi ve Yayın Performansının İyileştirilmesi

Bölümümüzde İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ve İktisat Tarihi Anabilim Dallarında nitelik ve nicelik olarak yetkin ve yeterli sayıda akademik personel mevcuttur. Bu çerçevede Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Politikaları, İktisadi Gelişme/Kalkınma, Uluslararası Finans, Dış Ticaret, İktisat/İktisadi Düşünce ve Çevre İktisadı gibi temel alanlarda uzmanlaşan ve çeşitlilik sağlayan akademik personel dağılımı sağlanmıştır. Bununla birlikte, Anabilim Dallarının daha da güçlenmesi için yeni öğretim üye ve elemanları da kadromuza katılmaktadır. Programının çeşitlenmesi ve güçlenmesinin yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürekli teşvik edilmektedir. Bu amaçla öğretim üyelerinin, iç beslenme yanında, farklı disiplinlerde yetişmiş dışarıdan öğretim üyeleri ile akademik iş birlikleri teşvik edilmektedir.

Bölümümüzde yayın performansının iyileştirmesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödül Yönergesi ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gibi uygulamaların önemli etkisi olduğu izlenmektedir. Bu çerçevede bölüm öğretim elemanları akademik yayın performansları çerçevesinde Genç Bilim İnsanı, Üniversite düzeyinde akademik teşvik performansı, H-indeksi performansı gibi kategorilerde ödül ve teşekkür belgeleri kazanmıştır.

Bilgisayar Laboratuvar Olanaklarındaki Gelişmeler

Fakültemizde yüksek donanımlı 82 adet bilgisayarın bulunduğu 2 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlar aracılığıyla öğrencilerimize bilgisayar destekli eğitimler verilmektedir. Ayrıca bilgisayar laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin uygulamalı çalışmalar yapması amacıyla çeşitli istatistik ve ekonometri paket programlarının lisanslı sürümleri mevcuttur. Bu programlar aracılığıyla öğrencilerin ampirik çalışma becerileri artırılmaya çalışılmaktadır.