kurslar

Genel İngilizce Kursu

KTÜ öğrencileri ve personeli, diğer üniversite öğrenci ve personeli ile Trabzon halkının tamamının katılabileceği Genel İngilizce Kurslarımız A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde verilir ve her bir seviye için 10 hafta sürer. Kursiyerler haftada 11 derslik bir program dahilinde akıllı tahta yazılımı ile desteklenen sınıflarda eğitim görürler. Derslerin 10 saati haftasonu üniversitemiz yabancı diller yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından, 1 saati ise online olarak konuşma becerilerini daha da geliştirmek amacı ile yabancı uyruklu öğretim görevlilerince verilir.

Her bir seviye eğitimi (örneğin A1 seviyesi güz dönemi boyunca sürer) 10 haftalık bir dönemde tamamlanır. Adayların hangi seviye için kayıt yaptıracakları Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Sınava katılmayan adaylar kendi belirtecekleri seviyeden kursa katılım sağlayabilirler. Kurslarımızda dört dil becerisini de geliştirecek şekilde, uluslararası dil yeterlik sınavları formatına uygun eğitim verilmektedir. Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

 

YDS & YÖKDİL Kursu

YDS/YÖKDİL Sınavları, ülkemizde Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarıdır. YDS/YÖKDİL, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlardır.

YDS / YÖKDİL kurslarında, dil yeterliliği eğitimi ve test teknikleri eğitimi verilmektedir. Bu kurs, İngilizce dil bilgisi, paragraf tanıma, okuduğunu anlama, kelime bilgisi gibi konuları kapsamakta ve bu konularda beceri kazandırmaktadır. Bu program haftada 8 saat olmak üzere 16 hafta devam eder.

YDS / YÖKDİL kurslarına katılmak isteyen kursiyerlerin en az pre-intermediate (A2-B1) seviyede İngilizce bilgisine sahip olmaları, son 3 yıl içerisinde herhangi bir hazırlık sınıfı programını başarıyla tamamlamış olmaları ya da daha önce ÖSYM tarafından yapılan sınavların birinden son üç yıl içerisinde en az 30 puan almış olmaları gerekir. Akademik  personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri akademik çalışmalarında kullanmak üzere puan almak için bu kursa katılabilirler.

Kurs boyunca hem YDS hem de YÖKDİL sınavına eşzamanlı hazırlayacak hibrit bir program uygulanır. Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

IELTS Kursu

IELTS KURSU

IELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) kapsayan görev tabanlı bir sınavdır. IELTS adayları, sınavın dört bileşeni için ayrı not alırlar. Bu notların ortalaması genel sınav notunu oluşturur. Her beceri 1-9 puan arasında değerlendirilir. 4 becerinin puan ortalaması alınarak IETS skoru 9 üzerinden hesaplanır.

Haftada 12 ders (eğer online dersler yapılacak ise uzaktan eğitimde bir ders 40 dakikadır) olarak uygulanacak programın içeriği her beceri için üç saattir. Programın sonunda  deneme sınavları uygulanır. Ders materyalleri kurumumuz tarafından belirlenir ve dağıtılılır.

Sınav başvuru işlemleri www.idpieltsturkey.com üzerinden bireysel olarak yapılır.

IELTS Academic, bir yükseköğretim kurumunda lisans ve yüksek lisans eğitimi almak ya da profesyonel kurumlara başvurmak isteyenler için, IELTS General Training ise günlük yaşamda kullanılan ve akademik olmayan İngilizce becerisini ölçmek için tasarlanmıştır. Kursumuz her iki programa da hazırlık olacak şekilde tasarlanmıştır. Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

 

Almanca Kursu

KTÜ öğrencileri ve personeli, diğer üniversite öğrenci ve personeli ile Trabzon halkının tamamının katılabileceği Almanca Kurslarımız her dönem belli bir seviyede başlayacak şekilde tasarlanır ve 10 hafta sürer. Kursiyerler haftada 10 derslik bir program dahilinde akıllı tahta yazılımı ile desteklenen sınıflarda eğitim görürler.

Kurslarımızda dört dil becerisini de geliştirecek şekilde, uluslararası dil yeterlik sınavları formatına uygun eğitim verilmektedir. Kurs materyalleri öğrenciler tarafından temin edilir. Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

ERASMUS B2 Konuşma & Dinleme Kursu

KTÜ öğrencileri ve personeli, diğer üniversite öğrenci ve personeli ile Trabzon halkının tamamının katılabileceği ERASMUS+ Speaking/Listening Kursumuz (B1+/B2) seviyesinde verilir ve 10 hafta sürer. Kursumuza ERASMUS ve benzeri yurt dışı eğitim programlarına katılacak kursiyerler ile yurt dışı eğitim programları akredite sınavlarına katılacak adaylar katılabilir.  Kursiyerler haftada 6 derslik bir program dahilinde akıllı tahta yazılımı ile desteklenen sınıflarda eğitim görürler.

Kurslarımızda konuşma ve dinleme dil becerilerini geliştirecek şekilde, uluslararası dil yeterlik sınavları formatına uygun eğitim verilmektedir. Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

 

İsteğe Bağlı Lisansüstü B2 Programı

Bu program çalışan ve/veya hafta içi gündüz derslerine katılamayacak adaylar için hazırlanmış, içerik ve uygulama yönünden Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümü (Hazırlık) programının isteğe bağlı ücretli bir alternatifidir. Programa Hazırlık Sınıfı programına kayıt yaptırmış Lisansüstü öğrencileri katılabilir. Bu programın güz ve bahar dönemini başarı ile bitirenler başka bir sınava katılmaya gerek olmadan Hazırlık sınıfından muaf sayılır. Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Muafiyet Kursu (Placement & Proficiency)

Bu programa üniversitelerin hazırlık sınıfı seviye belirleme ve yeterlik sınavlarına katılacak A2 ve üstü seviyedeki adaylar katılabilir. Bu program dersleri KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu MP Hazırlık Binası’nda yüz yüze olarak uygulanır. Program beş hafta boyunca sürer ve toplamda 100 ders saatini kapsar. Derslerin içeriği Dinleme, Konuşma, Yazma ve Dilbilgisi konularının tamamını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Kurs materyalleri yüksekokulumuz tarafından tedarik edilir. Programın sonunda altı deneme sınavı uygulanır.

Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Çocuk Grubu Drama & İngilizce Kursu (2.Sınıf,...8.Sınıf)

Alanında deneyimli ve uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bu kursumuzun kayıtları veli ön görüşmeleri ile haziran ayında yapılır. Program dahilinde hafta içi iki akşam ikişer saat olmak üzere 16 hafta ders yapılır. 12 kişilik özel donanımlı sınıflarda drama ve ingilizce eğitimi hibrit olarak uygulanır.

Kurs ücreti ve detayları her bir kurs dönemi için yabancı diller yüksekokulu web sayfasından ilan edilir.

 

KURS KAYITLARI

Öğrenci ve Personel için KTÜ BYS Sistemi üzerinden,

KTÜ dışından başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.