bölüm tanıtım

Tarihçe ve Tanıtım
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (TİTİA) bünyesinde 10 Aralık 1979 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetine başlayan İktisat Bölümü, TİTİA'nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne (İİBF) dönüştürüldüğü 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren de İİBF çatısı altında varlığını devam ettirmektedir. Bölümde yüksek lisans programı 28.02.1984, doktora programı ise 16.11.1988 tarihlerinde başlamıştır. İktisat Bölümü altında İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi ve İktisat Teorisi anabilim dalları bulunmaktadır.
Anabilim dallarında Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Politikaları, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası Finans, Para Politikası, Dış Ticaret, İktisadi Düşünce Tarihi ve Çevre İktisadı gibi temel alanlarda uzmanlaşan ve araştırmalar yapan 12 Profesör, 4 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Bölümde hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede öğrenciler bir yandan iktisat teorilerini öğrenirken, bir yandan da iktisat alanında yaşanan gelişmeleri ve uygulanan politikaları, eleştirel ve karşılaştırmalı yaklaşımlarla analiz edebilmektedirler. Bu amaçla matematiksel iktisat, istatistik, ekonometri, mikro iktisat, makro iktisat, oyun kuramı, iktisat tarihi, büyüme, kalkınma, uluslararası iktisat, para teori ve politikası gibi temel dersleri görmektedirler.
Temel derslere ilave olarak, öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilmek ve disiplinlerarası çalışmayı sağlayabilecek geniş bir seçmeli ders havuzu da bulunmaktadır. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma,  Bölgesel İktisat, Yenilik İktisadı, Avrupa Birliği Ekonomisi, Güncel Ekonomi gibi Bölüm Seçmeli Derslerinin yanı sıra Üniversite Seçmeli Havuzundan Bilim Tarihi, Meslek Etiği, Genel Sosyoloji, Kişisel Verilerin Korunması, Proje Yönetimi, Kariyer Planlaması, Teknoloji Bağımlılığı ve Project Management gibi seçmeli derslere Bölüm Ders Planında yer verilmektedir.
İktisat Bölümü’nde İşletme, İstatistik ve Bilgisayar, Orman Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği gibi dış bölüm öğrencileri Çift Anadal ve Yan Dal yapabilmektedirler. Aynı şekilde İktisat Bölümü öğrencileri de Maden Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, İşletme, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,  Tarih ve Sosyoloji gibi dış bölümlerde Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarından yararlanma imkânına sahiptirler.
Öğrencilerimiz, Erasmus + Değişim Programları kapsamında Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ile Avrupa ülkelerinde anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görme ya da yurtdışında  bir şirkette ya da herhangi bir ilgili işyerinde staj yapma olanağı elde etmektedirler. Ayrıca Farabi Programları kapsamında da yurtiçinde yükseköğretim kurumlarında belirli dönem veya dönemler boyunca eğitim ve öğretim imkanından yararlanılması mümkündür.
Bölümün Fiziki Olanakları
Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 13000 m2 alan üzerine kurulu binanın birinci blokunda yer alan 5. katın yarısını ve ikinci blokunun 1. katındaki dersliklerin tamamını; ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. İnternet bağlantısı bulunan dersliklerin tamamı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmıştır.
Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları seviyesinde verilen nitelikli eğitim sayesinde öğrenciler, kaliteli araştırmalar yürütebilecek ve kamu-özel sektörlerde bilgi üretimine katkı sağlayabilecek donanımla mezun olurlar. Bölüm mezunları, resmi ve özel sektörde mali müşavir, uzman, bankacı, müfettiş, kontrolör, denetçi ve kaymakam gibi unvanlarla çalışabilecekleri çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Üniversiteler, Merkez Bankası, İdari Yargı Hâkimliği, Sayıştay ve Bakanlıklar gibi resmi kurumlar ile bankalar, finans kuruluşları, iktisadi teşebbüsler, sigorta şirketleri ve sermaye piyasaları kuruluşları gibi özel sektör alanlarında çalışabilmektedirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 61080 Trabzon
Tel: +90 462 3772585
Fax: +90 462 3257281
Bölüm E-Posta: iktisat@ktu.edu.tr
Öğrenci İşleri E-Posta: oidb@ktu.edu.tr