aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Tarihçe ve Tanıtım
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (TİTİA) bünyesinde 10 Aralık 1979 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetine başlayan İktisat Bölümü, TİTİA'nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne (İİBF) dönüştürüldüğü 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren de İİBF çatısı altında varlığını devam ettirmektedir. Bölümde yüksek lisans programı 28.02.1984, doktora programı ise 16.11.1988 tarihlerinde başlamıştır. İktisat Bölümü altında İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi ve İktisat Teorisi anabilim dalları bulunmaktadır.
Anabilim dallarında Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Politikaları, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası Finans, Para Politikası, Dış Ticaret, İktisadi Düşünce Tarihi ve Çevre İktisadı gibi temel alanlarda uzmanlaşan ve araştırmalar yapan 12 Profesör, 4 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Bölümde hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede öğrenciler bir yandan iktisat teorilerini öğrenirken, bir yandan da iktisat alanında yaşanan gelişmeleri ve uygulanan politikaları, eleştirel ve karşılaştırmalı yaklaşımlarla analiz edebilmektedirler. Bu amaçla matematiksel iktisat, istatistik, ekonometri, mikro iktisat, makro iktisat, oyun kuramı, iktisat tarihi, büyüme, kalkınma, uluslararası iktisat, para teori ve politikası gibi temel dersleri görmektedirler.
Temel derslere ilave olarak, öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilmek ve disiplinlerarası çalışmayı sağlayabilecek geniş bir seçmeli ders havuzu da bulunmaktadır. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma,  Bölgesel İktisat, Yenilik İktisadı, Avrupa Birliği Ekonomisi, Güncel Ekonomi gibi Bölüm Seçmeli Derslerinin yanı sıra Üniversite Seçmeli Havuzundan Bilim Tarihi, Meslek Etiği, Genel Sosyoloji, Kişisel Verilerin Korunması, Proje Yönetimi, Kariyer Planlaması, Teknoloji Bağımlılığı ve Project Management gibi seçmeli derslere Bölüm Ders Planında yer verilmektedir.
İktisat Bölümü’nde İşletme, İstatistik ve Bilgisayar, Orman Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği gibi dış bölüm öğrencileri Çift Anadal ve Yan Dal yapabilmektedirler. Aynı şekilde İktisat Bölümü öğrencileri de Maden Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, İşletme, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,  Tarih ve Sosyoloji gibi dış bölümlerde Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarından yararlanma imkânına sahiptirler.
Öğrencilerimiz, Erasmus + Değişim Programları kapsamında Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ile Avrupa ülkelerinde anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görme ya da yurtdışında  bir şirkette ya da herhangi bir ilgili işyerinde staj yapma olanağı elde etmektedirler. Ayrıca Farabi Programları kapsamında da yurtiçinde yükseköğretim kurumlarında belirli dönem veya dönemler boyunca eğitim ve öğretim imkanından yararlanılması mümkündür.
Bölümün Fiziki Olanakları
Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 13000 m2 alan üzerine kurulu binanın birinci blokunda yer alan 5. katın yarısını ve ikinci blokunun 1. katındaki dersliklerin tamamını; ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. İnternet bağlantısı bulunan dersliklerin tamamı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmıştır.
Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları seviyesinde verilen nitelikli eğitim sayesinde öğrenciler, kaliteli araştırmalar yürütebilecek ve kamu-özel sektörlerde bilgi üretimine katkı sağlayabilecek donanımla mezun olurlar. Bölüm mezunları, resmi ve özel sektörde mali müşavir, uzman, bankacı, müfettiş, kontrolör, denetçi ve kaymakam gibi unvanlarla çalışabilecekleri çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Üniversiteler, Merkez Bankası, İdari Yargı Hâkimliği, Sayıştay ve Bakanlıklar gibi resmi kurumlar ile bankalar, finans kuruluşları, iktisadi teşebbüsler, sigorta şirketleri ve sermaye piyasaları kuruluşları gibi özel sektör alanlarında çalışabilmektedirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 61080 Trabzon
Tel: +90 462 3772585
Fax: +90 462 3257281
Bölüm E-Posta: iktisat@ktu.edu.tr
Öğrenci İşleri E-Posta: oidb@ktu.edu.tr

Eğitim Öğretim

Program Eğitim Amaçlarımız

Bölümün temel amacı, özel ve kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımız erken kariyer dönemlerinde;

PEA-1: Edindiği eleştirisel ve analitik düşünme becerileri çerçevesinde bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere özel sektörde uzman, müfettiş, denetçi ve kontrolör gibi pozisyonlarda istihdam edilirler.

PEA-2: Kazandığı mesleki yetkinlik ve donanımla, kamu sektöründe uzman, müfettiş ve kaymakam gibi unvanlarda görev alırlar.

PEA-3: İktisadi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapar ve sürekli öğrenme anlayışı çerçevesinde lisansüstü çalışmalar yürütürler.

PEA-4: Mesleki ve etik sorumluluk ilkesiyle, toplumsal kalkınma ve refah düzeyini artırmaya yönelik olarak ekonomik ve sosyal katkılar sunarlar.

PEA-5: Yenilikçi ve girişimci düşünme becerisiyle farklı sektör ve alanlarda girişimci sıfatıyla kendi firmalarını kurarlar.

Öğrencilerimiz
Zorlu bir maratonun ardından Türkiye'nin en köklü İktisat Bölümlerinden birine katılma ayrıcalığına sahip olan kıymetli öğrencilerimizi kutluyoruz . KTÜ İktisat Bölümü'nde alacağınız eğitimin sizlere güçlü bir eleştirel düşünme, analiz becerisi ve mesleki yetkinlik kazandıracağını taahhüt ederiz. Güçlü bir geçmişe dayanan ve geleceği kurgulamaya odaklı KTÜ İktisat Ailesine hoş geldiniz. Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları seviyesinde verilen nitelikli eğitim sayesinde öğrenciler, kaliteli araştırmalar yürütebilecek ve kamu-özel sektörlerde bilgi üretimine katkı sağlayabilecek donanımla mezun olurlar. Bölüm mezunları, resmi ve özel sektörde mali müşavir, uzman, bankacı, müfettiş, kontrolör, denetçi ve kaymakam gibi unvanlarla çalışabilecekleri çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Üniversiteler, Merkez Bankası, İdari Yargı Hâkimliği, Sayıştay ve Bakanlıklar gibi resmi kurumlar ile bankalar, finans kuruluşları, iktisadi teşebbüsler, sigorta şirketleri ve sermaye piyasaları kuruluşları gibi özel sektör alanlarında çalışabilmektedirler.

Akademisyenlerimiz
Anabilim dallarında Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Politikaları, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası Finans, Para Politikası, Dış Ticaret, İktisadi Düşünce Tarihi ve Çevre İktisadı gibi temel alanlarda uzmanlaşan ve araştırmalar yapan 12 Profesör, 4 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim Dallarımız

  •  İktisat Politikası
  •  İktisat Teorisi
  •  İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
  •  İktisat Tarihi

Staj Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin staj yaptıkları süre boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri ve GSS primleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için staj evraklarının staj başlama tarihinden  20 gün öncesine kadar KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) Staj Modülüne yüklenmesi gerekmektedir. Staj başvuruları ve stajla ilgili diğer tüm süreçler KTÜ BYS Staj Yönetim Sistemi üzerinden on-line olarak yürütülmektedir.

Sigorta girişinizin üniversite tarafından yapıldığına dair staj yaptığınız kurum sizden 4a SGK İşe Giriş Bildirgesini (sigorta giriş belgesi) isteyecektir. Bu belge e-Devlet üzerinden temin edilebilir.

Stajla ilgili diğer hususlar için KTÜ Uygulamalı Eğitimler Ana Yönergesini, ayrıca Fakülte ve Bölümünüzün Staj Yönergelerini incelemeniz faydalı olacaktır.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

Laboratuvar ve Uygulama

Bilgisayar Laboratuvarları
Fakültemiz bünyesinde 'european computer' uluslararası yeterlilik sertifikasi olan iki adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız yeni teknoloji ile 82 bilgisayar tam kapasite hizmet sunmaktadır.

Mezunlarımız ve İstihdam

Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları seviyesinde verilen nitelikli eğitim sayesinde öğrenciler, kaliteli araştırmalar yürütebilecek ve kamu-özel sektörlerde bilgi üretimine katkı sağlayabilecek donanımla mezun olurlar. Bölüm mezunları, resmi ve özel sektörde mali müşavir, uzman, bankacı, müfettiş, kontrolör, denetçi ve kaymakam gibi unvanlarla çalışabilecekleri çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Üniversiteler, Merkez Bankası, İdari Yargı Hâkimliği, Sayıştay ve Bakanlıklar gibi resmi kurumlar ile bankalar, finans kuruluşları, iktisadi teşebbüsler, sigorta şirketleri ve sermaye piyasaları kuruluşları gibi özel sektör alanlarında çalışabilmektedirler.

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs. bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

İktisat Bölümü Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

Başarı Sırası

Taban Puanı

Kontenjan

Başarı Sırası

Taban Puanı

Kontenjan

Başarı Sırası

Taban Puanı

123

526.821

223,61015

123

829.523

253,96700

123

800.367

257,36186

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.