misyon ve vizyon

Misyonumuz;

Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri takip edebilen, ekonomik sorunların çözümlerine yönelik politika önerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme bilinci ve mesleki etik değerlere sahip, toplumsal katkıyı önceleyen, kamu ve özel sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli mezunlar yetiştirmektir. 

Vizyonumuz;

Gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, toplumsal katkı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin niteliği ve çeşitliliği ile ülkenin saygın ve tercih edilen iktisat bölümlerinden biri olmaktır.