program eğitim amaçları

Bölümün temel amacı, özel ve kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımız erken kariyer dönemlerinde;

PEA-1: Edindiği eleştirisel ve analitik düşünme becerileri çerçevesinde bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere özel sektörde uzman, müfettiş, denetçi ve kontrolör gibi pozisyonlarda istihdam edilirler.

PEA-2: Kazandığı mesleki yetkinlik ve donanımla, kamu sektöründe uzman, müfettiş ve kaymakam gibi unvanlarda görev alırlar.

PEA-3: İktisadi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapar ve sürekli öğrenme anlayışı çerçevesinde lisansüstü çalışmalar yürütürler.

PEA-4: Mesleki ve etik sorumluluk ilkesiyle, toplumsal kalkınma ve refah düzeyini artırmaya yönelik olarak ekonomik ve sosyal katkılar sunarlar.

PEA-5: Yenilikçi ve girişimci düşünme becerisiyle farklı sektör ve alanlarda girişimci sıfatıyla kendi firmalarını kurarlar.