neden KTÜ iktisat bölümü?

 • Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından 5 yıl ekredite edilmiş olması,
 • Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, yeşil ve sakin kampüsü ile nitelikli eğitim-öğretim ortamı sağlayan, Türkiye’de dördüncü; İstanbul ve Ankara dışında Anadolu’da kurulan ilk üniversite olan ve Araştırma Üniversitesi statüsü kazanmış, marka değeri yüksek Karadeniz Teknik Üniversite’nin bir birimi olması,
 • Havaalanı, terminal, hastane ve AVM gibi hizmet sunan birimlere/kurumlara 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunması,
 • Çok geniş ve çeşitte sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin yapılmasına imkan veren merkez bir yerleşkede yer alması,
 • Üniversitemiz bünyesinde yer alan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Yüksek Okulu gibi birimlerce kişisel gelişime katkı sağlayan yaygın kurs ve sertifikalı eğitim programlarından yararlanma olanağının bulunması,
 •  Araştırma yapma potansiyeli yüksek, donanımlı ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmış güçlü akademik kadroya sahip bir Bölüm olması,
 • Çift Anadal ve Yan Dal programlarından yararlanma imkanının bulunması,
 • Erasmus + Değişim Programları kapsamında Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ile Avrupa ülkelerinde anlaşmalı üniversitelerde öğrenim görme ya da yurtdışında  bir şirkette ya da herhangi bir ilgili işyerinde staj yapma olanağının sağlanması,
 • Farabi Programları kapsamında yurtiçinde yükseköğretim kurumlarında belirli dönem veya dönemler boyunca eğitim ve öğretim imkanının bulunması,
 • Ders planında, bilgi, beceri ve yetkinlik sağlayan; programa özgü,  öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilen teorik derslerin yanı sıra seçmeli ders havuzunun yer alması,
 • Lisans mezunu sonrasında, çeşitli alanlarda uzmanlaşmayı sağlayan yüksek lisans ve doktora programlarının yer alması,
 • Güçlü bir fiziki ve teknik alt yapıya sahip olması,
 • Bölüm mezunlarının, kamu ve özel sektörde/ulusal ve uluslararası kurumlarda mali müşavir, uzman, bankacı, müfettiş, kontrolör, denetçi ve kaymakam gibi unvanlarla çalışabilecekleri çok geniş bir çalışma alanına sahip olması,
 • Başta KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü olmak üzere, Üniversite bünyesinde bulunan çok sayıdaki öğrenci kulüpleri aracılığı ile ilgi alanlarına uygun etkinliklere katılabilme imkanının bulunması,
 • Ders içi ve ders dışı sorunların hızlıca iletilebildiği, öğrenci-akademisyen-yönetim diyaloğunun sağlanmış olması,
 • Otuz yılı aşan eğitim-öğretim deneyimine sahip bir Bölüm olması.