UİK proje komitesi etkinlikleri

SÖYLEŞİLER

* Alanında önde gelen kişiler ve uzmanlar ile belirli aralıklar dahilinde farklı konularla bir araya gelmekteyiz. Çeşitli platformlarda biraraya gelme fırsatı bulduğumuz bu etkinliklerde sosyal ve gündeme ilişkin konularda fikir alışverişinde bulunmaktayız. 

Programlarımıza iştirak eden herkese teşekkür ederiz.

TALKS

* We meet with leading people and experts in their fields on different subjects. In these events, where we have the opportunity to come together on various platforms, we exchange ideas on social and current issues.

Thanks for all who participated in our programs.

  

  

  

  

 

KİŞİSEL GELİŞİM ZİRVESİ

SELF-IMPROVEMENT SUMMIT

 

  

  

 

2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ZİRVESİ

2. INTERNATIONAL RELATIONS SUMMIT

 

  

  

 

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ZİRVESİ

1. INTERNATIONAL RELATIONS SUMMIT

 

  

  

 

DİĞER ETKİNLİKLER

OTHER ACTIVITIES

 

 

 

ETKİNLİKLERDEN GÖRÜNTÜLER

IMAGES FROM EVENTS