UİK hakkımızda

Hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Kulübü kadın-erkek eşitliğine dayalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı akademik, sosyal ve kültürel etkinlikleri organize eden bir kulüptür. Gençliğin, dinamikliğin ve prestijin Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yükselen ismi olma hedefi doğrultusunda hareket eden yapımız öğrencilerin bir araya gelerek birçok proje gerçekleştirdiği, imkân buldukça her seferinde daha iyisini yapmaya çalışan, imkân oluşturmaya çalışan ve kendisine inanan öğrencilerden oluşmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Kulübü yaptığı projelerle bugüne kadar adından söz ettiren bir yapı olmuştur. Uluslararası İlişkiler Kulübü olarak üç ana komite etrafında toplanmaktayız. Bunlardan ilki olan Academia Komitesi, kulübün varoluş amacı olan akademik etkinlikleri düzenleyen komitemizdir. Düzenli olarak her yıl ülke çapında bir Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi ve Genç Lidlerler Çalıştayı düzenlemekte, buna ek olarak rutin faaliyetleri olarak akademik söyleşiler, paneller, münazara etkinlikleri ve birçok sosyal faaliyeti hayata geçirmektedir. Sosyal Sorumluluk Komitesi, her ne kadar akademik bir yaklaşım ile kurulmuş olsa da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin en iyi sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atan kulüp olmasının haklı gururunu yaşatmaktadır. Sosyal Sorumluluk Komitemizin bazı rutin faaliyetleri arasında huzurevi ziyaretleri, çeşitli okulları ziyaret ve Gezici Kütüphane gibi etkinlikler bulunmaktadır. Son olarak Proje Komitemiz daha uzun soluklu etkinliklere imza atan bir birlikteliği oluşturmaktadır. Bu komitelerimizin yanında kulübümüzün dışarıya açılan yüzü olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitemiz, İnsan Kaynakları Komitemiz, Basın-Medya ve Bilişim Komitemiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

About Us

International Relations Club is a community that organizes academic, social and cultural events based on gender equality and adherence to Atatürk's principles and reforms. Our structure, which acts in line with the aim of being the rising name of youth, dynamism and prestige at Karadeniz Technical University, consists of students who come together and realize many projects, try to do better every time they find the opportunity, try to create opportunities and believe in themselves.

International Relations Club has been a structure that has made a name for itself with the projects it has carried out. As the International Relations Club, we gather around three main committees. The first of these, the Academia Committee organizes the academic activities, which is the purpose of the club's existence. It regularly organizes a nationwide International Relations Student Congress and Young Leaders Symposium each year. In addition, it organizes academic interviews, panels, debate events and many social activities as routine activities. Although the Social Responsibility Committee was established with an academic approach, it makes us proud of being the club that carries out the best social responsibility activities of Karadeniz Technical University. Some routine activities of our Social Responsibility Committee include visits to nursing homes, visits to various schools and the Mobile Library. Finally, our Project Committee constitutes a union that carries out longer-term activities. In addition to these committees, our Public Relations Committee, Human Resources Committee, Press-Media and Informatics Committee, which are the face of our club, continue to work intensively.