UİK diplomatlar ile söyleşiler

DİPLOMATLAR İLE SÖYLEŞİLER

* Çeşitli ülkelerde ve Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan diplomatlar (meslek memurları ve idari memurlar) ile belirli aralıklarla bir araya gelmekteyiz. Uluslararası ilişkilerin temel çalışma alanlarından birisi olan diplomasi konusunda tecrübeler edinmekte, fikir alışverişinde bulunmakta ve gündem ile ilgili konularda pratik kazanmaktayız. 

Programlarımıza iştirak eden diplomatlarımıza teşekkür ederiz.

TALKS WITH DIPLOMATS

* We meet periodically with diplomats (professional and administrative officers) who are working in various countries and in the central organization of the Ministry of Foreign Affairs. We gain experience in diplomacy, which is one of the main fields of study in international relations, exchange ideas and gain practice on issues related to the agenda.

We would like to thank our diplomats who participated in our programs.