UİK academia etkinlikleri

 

SÖYLEŞİ VE KONFERANSLAR

* Alanında uzman akademisyenler ve çeşitli uzmanlar ile belirli aralıklarla bir araya gelmekteyiz. Uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında da gerçekleştirdiğimiz konferanslar ile fikir alışverişinde bulunmakta ve gündem ile ilgili konularda pratik kazanmaktayız. 

Programlarımıza iştirak eden tüm uzmanlara teşekkür ederiz.

TALKS AND CONFERENCES

* We meet periodically with academicians and various experts who are professional in their fields. We exchange ideas and gain practice on issues related to the agenda through conferences in various fields of social sciences, especially in international relations.

Thanks for all experts who participated in our programs.

 

     

   

   

   

   

  

  

 

 

ETKİNLİKLERDEN GÖRÜNTÜLER

IMAGES FROM EVENTS