öğrencilerimizden yayınlar

*İlgili yazarların üzerindeki bağlantıdan tüm çalışmaya ulaşabilirsiniz.

*You can access the researches from the link above the relevant authors.

 

SCI, SSCI, ESCI ve SCOPUS İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ARTICLES IN SCI, SSCI, ESCI AND SCOPUS INDEXED JOURNALS

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

OTHER ARTICLES IN INDEXED JOURNALS

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINEVLERİNDE YER ALAN KİTAP BÖLÜMLERİ

BOOK CHAPTERS

 • Eminoğlu A. & Aydın Y. (2021). Karşı Ayaklanma Stratejilerinden Vekalet Savaşlarına Yeni Taktik Tartışmalar.  (in) Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar. Ankara: Adres Yayınları.
 • Eminoğlu A. & Erkan A.Ç. (2021). Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri. (in) Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler. Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.
 • Eminoğlu A. & Aydın Y. (2021). Bölgesel Tehdit veya İstikrar Unsuru Olarak İran. (in) Bölgesel Güvenlik SorunlarıEkseninde Türkiye. Ankara: Nobel Yayınevi. 
 • Eminoğlu, A.,  & Kalyoncu, Ş., (2021). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş (pp.327-354), Ankara: Nobel Yayınevi.    
 • Eminoğlu, A.,  & Erkan, A. Ç. , (2019). Avrupa Birliği (AB) Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü. (in) İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları İle Türkiye’de Enerji Sorunsalı (pp.143-174), Bursa: Ekin Yayınevi.   
 • Eminoğlu, A., & Erkan, A. Ç., (2019). A Vague Concept on the Basis of International Relations: Energy Security. (in)Current Security Issues in International Relations (pp.69-88), Berlin: Peter Lang GmbH.   
 • Patan, R., & Tüfekçi, Ö., (2021). Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020. (in)   KARADENİZ (pp.13-51), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.      
 • Tüfekçi, Ö. & Patan, R. (2021). Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020. (in) KARADENİZ: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler. Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.
 • Tüfekçi, Ö., & Hashiru, M., (2020). How Patriarchal Power Structures Undermine Women Empowerment and Gender Equality: The Case of Nigeria. (in)  The Economics of Gender Equality in the Labour Market (pp.250-276), London: Routledge, London/New York.       
 • Tüfekçi, Ö., & Hashiru, M., (2019). Women Empowerment through Political Participation in Rising Powers: Comparison of Turkey and Nigeria. (in) A Comparative Perspective of Women’s Economic Empowerment (pp.219-233), Londra: Routledge, London/New York.     

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLER

SCIENTIFIC PRESENTED PAPERS

 • Aksu, Z., & Akkan Güngör, F., (2019). Soğuk Savaş Sonrası NATO'nun Genişleme Politikasına Yönelik Rusya'nın Tehdit Algılamaları: Ukrayna Örneği. 3rd Politics and International Relations Congress (pp.215-229). Trabzon, Turkey    
 • Aydın, Y., & Eminoğlu, A., (2019). Liberal Barışın Kırılma Noktası: Çatışma Sonrası Süreç Ve Toplumlar. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.27-29). Trabzon, Turkey 
 • Bulut, A. T., & Hacıoğlu, N., (2018).  Bir Siyasi İletişim Stili Olarak Popülizm. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi      
 • Karadeniz, D., & Tüfekçi, Ö., (2019).  Yükselen Güçler ve Komşu Ülkelerin Güvenlik Algısı: Güney Afrika Örneği. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey  
 • Eminoğlu A. & Erkan A.Ç. (2021). Çin’in Enerji Güvenliğinde Malakka İkilemi ve Anahtar Myanmar. POLIR2021.Trabzon, Türkiye.
 • Eminoğlu A. & Aydın Y. (2021). Bir Vekalet Savaşı Örneği Olarak Ukrayna. POLIR2021, Trabzon, Türkiye.
 • Eminoğlu A. & Köse B. (2021). Toplumsal Cinsiyet ve Barış İlişkisi: Barışın Kilit Unsuru Olarak Kadınlar. POLIR2021 Trabzon, Türkiye.
 • Eminoğlu, A., & Aksu, Z., (2019).  BM İnsani Müdahale Kararları ve NATO’nun Libya Müdahalesi. Kaysem 13 (Pp.236). Gaziantep, Turkey  
 • Erkan, A. Ç.,  & Eminoğlu, A., (2019).  Enerji Jeopolitiğinde Doğu Akdeniz’in De Ötesi: Nil Havzası. Inces 2019 (Pp.205). Alanya, Turkey 
 • Erkan, A. Ç., & Eminoğlu, A., (2019).  Savunmacı Realizm Perspektifinden Türk Dış Politikasında S400 ve Levant . 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.90-91). Trabzon, Turkey  
 • Erkan, A. Ç., & Eminoğlu, A., (2018).  Dış Politikada Diplomatik Yaptırım Aracı Olarak Enerji Kaynakları. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.81-82). Trabzon, Turkey   
 • Hashiru, M.,  & Tüfekçi, Ö., (2018).  Another Birth of Religious Terrorism?: Looking at Shiism in Nigeria” 2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey 
 • Kalkan, E.,  & Madi Madi, J., (2019).  What would Turkey Gain by Becoming a member of the Francophonie and or Commonwealth Organization? 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi  
 • Kalkan, E.,  & Kılıç, E., (2019).  Avrupa Birliği’nin Yumuşak Yumuşak Güç Kırızı olarak Ukrayna Örneği . 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
 • Kalkan, E.,  & Kherbache, Y., (2018).  EU-Maghreb Relations Cooperation without Partnership . 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi    
 • Karadeniz, D.,  & Eminoğlu, A., (2019).  Kopenhag Ekolü Bağlamında Güvenlikleştirme Teorisi: Macaristan’ın Sınır Güvenlgi Sorunu. Kaysem 13 (pp.840-851). Gaziantep, Turkey     
 • Köse, İ., & Çolak, Ö., (2018).  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Revizyonu. KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.80-90). Trabzon, Turkey 
 • Tüfekçi Ö. & Köse B. (2021) Analysis of BRICS Countries in the Context of Gender Equality. Congress on Gender Studies. Trabzon, Türkiye. 
 • Tüfekçi, Ö., & Hashiru, M., (2020).  Hydropolitics of River Nile: Egypt, Sudan and Ethiopia in Contention. 7th International Eurasian Politics and Security (pp.222-230). Lisbon, Portugal   
 • Tüfekçi, Ö., & Ok, E., (2020).  Transformation of Humanitarian Intervention: A Comparative Perspective, 1945-2020. 7th International Eurasian Politics and Security (pp.230-236). Lisbon, Portugal   
 • Yılmaz, H., & Köse, İ., (2018).  Suriyeli Mülteciler ve Türkiye. KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.60-70). Trabzon, Turkey    
 • Yılmaz, H., & Köse, İ., (2017).  The Effect of Turkish Public Diplomacy in the Syrian Refugees Crisis. KTÜ Uluslararası İlişkiler 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.42). Trabzon, Turkey   
 • Yılmaz, M. T.,  & Tüfekçi, Ö., (2018).  The Rise of China and Its Regional Policies Towards India. 2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey