makaleler

*İlgili yazarların üzerindeki bağlantıdan tüm çalışmaya ulaşabilirsiniz.

SCI, SSCI, ESCI ve SCOPUS İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER