kitap bölümleri

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINEVLERİNDE YER ALAN KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Akkan Güngör, F., & Eken, M. E., (2018). Terry Nardin. (in) Barış Çalışmaları (pp.662-683), Ankara: Adres Yayınları.              
 • Akkan Güngör, F., (2017). 1914-1918 Osmanlı-Fransız İlişkileri. (in) Geçmişten Günümüze Türk-Fransız İlişkileri (pp.59-68), Ankara: Efil Yayınevi.                
 • Akkan Güngör, F., (2016). Celal Bayar ve Dış Politika. (in) Cumhurbaşkanları ve Dış Politika (pp.41-60), Ankara: Kripto.                
 • Akkan Güngör, F., (2009). Türkiye Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti İlişkileri.  (in) Türkiye ve Komşuları (pp.181-202), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Aksoy, M.,  & Köse, İ., (2018). 20. Yüzyılda Jeopolitik Düşünce Oluşumu.  (in) Karadeniz Jeopolitği (pp.37-42), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.       
 • Aktaş, H., Ereker, F., & EMİNOĞLU, A., (2013). Amerika’nın Lübnan’a Askeri Müdahaleleri: 1958, 1982-84. (in)ABD’nin Askeri Müdaheleleri 1801’den Günümüze (pp.1), İstanbul: Kaynak Yayınları.  
 • Aktaş, H.,  & Güntay, V., (2013). Amerika’nın Mısır’a Askeri Müdahaleleri: 1882,1856. (in) ABD’nin Askeri Müdaheleleri 1801’den Günümüze (pp.275-281), İstanbul: Kaynak Yayınları.               
 • Aktaş, H.,  & Güntay, V., (2011). Mavi Marmara Krizi. (in) Türk Dış Politikasında 41 Kriz (1924-2012) (pp.383-390), Ankara: Kripto Yayınları.                                       
 • Bulut, A. T. ,  & Yıldırım, T. M. , (2019). The Turkish Policy Agendas Project. (in) Comparative Policy Agendas (pp.167-175), New York: Oxford University Press.                
 • Bulut, A. T. ,  & Akkan Güngör, F., (2009). Think Tankler ve Dış Politika: Türkiye ve ABD Örneği. (in) Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri (pp.262-280), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.    
 • Çelik, S., (2016). Türkiye'nin Enerji Diplomasisi ve Sağladığı Avantajlar Bakımından Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı. (in) Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar (pp.97-119), Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.                
 • Demir, S.,  & Eminoğlu, A., (2018). Analysis of Turkish Military System: Conscription, Mass/Professional Army, EU Membership. (in) Contemporary Issues In International Relations PoliticsLaw (pp.7-18), Londrina: IJOPEC Publication.        
 • Demir, S., & Sepli, A., (2017). Çin’in Orta Doğu Politikasının Analizi. (in) Yeni Ortadoğu  Aktörler  Dinamikler ve Denge Arayışları (pp.563-600), Barış Kitapevi.                        
 • Eminoğlu A. & Aydın Y. (2021). Karşı Ayaklanma Stratejilerinden Vekalet Savaşlarına Yeni Taktik Tartışmalar.  (in) Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar. Ankara: Adres Yayınları.
 • Eminoğlu A. & Erkan A.Ç. (2021). Karadeniz Bölgesi Enerji Dinamikleri. (in) Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler. Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.

 • Eminoğlu A. & Aydın Y. (2021). Bölgesel Tehdit veya İstikrar Unsuru Olarak İran. (in) Bölgesel Güvenlik SorunlarıEkseninde Türkiye. Ankara: Nobel Yayınevi. 
 • Eminoğlu, A.,  & Kalyoncu, Ş., (2021). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş (pp.327-354), Ankara: Nobel Yayınevi.                
 • Eminoğlu, A.,  & Erkan, A. Ç. , (2019). Avrupa Birliği (AB) Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü. (in) İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları İle Türkiye’de Enerji Sorunsalı (pp.143-174), Bursa: Ekin Yayınevi.                
 • Eminoğlu, A., & Erkan, A. Ç., (2019). A Vague Concept on the Basis of International Relations: Energy Security. (in)Current Security Issues in International Relations (pp.69-88), Berlin: Peter Lang GmbH.                
 • Eminoğlu, A., (2019). 1939-1945 Dönemi Türk - Amerikan İlişkileri. (in) Türk- Amerikan İlişkileri (pp.85-106), Ankara: Barış Kitap.    
 • Eminoğlu, A., (2018). Oliver Richmond. (in) Barış Çalışmaları (pp.684-724), Ankara: Adres Yayınları.                
 • Eminoğlu, A., (2017). Türkiye-İsrail İlişkileri. (in) Türk Dış Politikası, Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler (pp.570-592), Ankara: Barış Kitabevi.                
 • Eminoğlu, A., (2017). Ortadoğu'da Sınır aşan Sular. (in) Yeni Ortadoğu Aktörler, Dinamikler ve Denge Arayışları (pp.375-404), Ankara: Barış Kitabevi.    
 • Eminoğlu, A., (2013). Gürcistan. (in) Türkiye ve Komşuları (pp.341-381), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                                                
 • Erkan, S., (2019). 1946-1960 Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri. (in) Türk-Amerikan İlişkileri (pp.107-142), Ankara: Barış Yayınları.  
 • Günal, A., & Sepli, A., (2017). Türkiye’nin Yunanistan Dış Politikası. (in) Türk Dış Politikası Barış Kitap.               
 • Güntay, V. (2021). Rusya'nın Siber Politika Stratejisini Karadeniz Güvenliği Özelinde Düşünmek. (in) 100. Yılında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Karadeniz. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Güntay V. (2021). Uluslararası Terörizmin Faaliyet Alanı Olarak Ortadoğu: Türkiye Örneği. (in) Bölgesel Güvenlik Sorunları Ekseninde Türkiye. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güntay V. (2021). Savaşın Dönüşümünde Yeni Bir Boyut Olarak Siber Güvenlik. (in) Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar. Ankara: Adres Yayınları.
 • Güntay V. (2021). İç Sorunlar ve Çözüm Arayışları İçinde Bulgaristan: 2020. (in) Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Güntay V. (2021). Sudan Coğrafyasında Parçalanma ve Kriz. (in) Pandora'nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrasında İç Çatışmalar ve İç Savaşlar. Ankara: Palme Yayın Dağıtım.
 • Güntay, V., (2021). Enerji Güvenliği. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş (pp.127-161), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.               
 • Güntay, V., (2020). Kuzey Kore'nin Siber Güvenlik Politikası. (in) Yeni Küresel Tehdit (pp.245-265), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Güntay, V., (2020). Güney Kore'nin Siber Güvenlik Politikası. (in) Yeni Küresel Tehdit (pp.267-282), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Güntay, V., (2020). Devletlerin Güvenlik Geleceğinde Yapay Zekâ ve Otonom Silahlar. (in) Uluslararası Güvenlik (pp.589-613), Ankara: Orion.               
 • Güntay, V., (2020). The World in Transition: Between Modernism and Post-Modernism. (in) Contemporary Issues in International Relations (pp.290-308), Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.                
 • Güntay, V., (2018). Türkiye-Tacikistan İlişkileri. (in) Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Siyaseti (pp.319-343), Ankara: Detay Yayıncılık.                
 • Güntay, V., (2018). Siber Güvenlik ve Çevre İlişkisi. (in) Türkiye'de Çevre Politikaları-Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eksik Halkayı Tamamlamak (pp.139-160), Ankara: Nobel Yayıncılık.                
 • Güntay, V., (2016). Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti, Türkiye Bulgaristan İlişkileri. (in)  Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti (Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu) (pp.91-129), Ankara: Detay Yayıncılık.                
 • Güntay, V., & Aktaş, H., (2014). Karadeniz ve Hazar Havzası’nda Alternatif Güvenlik Anlayışı ve Arayışları, Mikro Örgütlenme Biçimi. (in) Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış (pp.163-175), İstanbul: Yeditepe Yayınları.                
 • Kınık H. (2021) Karabağ Savaşı ile Yeniden Dirilen Azerbaycan: 2020. (in) KARADENİZ: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.
 • Kınık, H., & Tüfekçi, Ö., (2018). Rising Powers and the Dynamics of Conflict and Cooperation within Eurasia. (in) Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia (pp.18-36), Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.       
 • Kıprızlı, G., (2013). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Karadeniz'de Diğer Bölgesel Arayışlar. (in)  Yakındaki Uzaklar Avrasya (pp.220-233), Ankara: Sözkesen Yayınevi.                        
 • Kırbaşoğlu, F., & Tüfekçi, Ö., (2021). Avrupa Birliği’nin Geniş Karadeniz Havzası’na Yönelik Politikaları: 2020. (in) KARADENİZ (pp.439-373), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.               
 • Koçer G. (2021). Pandemiler ve Küresel Güvenlik: Ezeli ve Ebedi Tehdit Dördüncü Atlı. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçer G. (2021). Türkiye, Nato ve Güney Akdeniz. (in) Uluslararası Güç Mücadelesinin Yeni Arenası Doğu Akdeniz.İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Koçer G. (2021). Turkey in the Erdoğan Era- Nato Relationship: a Realistic Approach. (in) Turkish Foreign Policy During JDP Era. Berlin: Peter Lang.
 • Köse İ. (2021). Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz Havzası’nda Göç. (in) KARADENİZ: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler. Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.
 • Köse, İ., & Aksoy, M., (2018). Karadeniz'in Statüsü ve Boğazlar Geçiş Rejimiyle İlgili Çok Taraflı Antlaşmalar Süreci. (in) Karadeniz Jeopolitiği (pp.959-976), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.                
 • Köse, İ., (2017). İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası: 1939-1950 Yılları Arası Dönemde Türk Dış Politikası. (in) Türk Dış Politikası (pp.82-118), Ankara: Barış Yayınları.    
 • Köse, İ., (2014). Ermeni Nüfusu ve Kilisesi Misyonerlik. (in) Tarihte Türkler ve Ermeniler (pp.145-172), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.     
 • Nartok, E. E., (2017). An Intertextual Analysis of the Village Novels by Village Institute Graduates: Socio-economic Scenes of the Turkish Village between 1950 and 1980. (in)  Economics and Literature (pp.197-212), London: Routledge, London/New York .                                       
 • Öksüz, H., & Köse, İ., (2017). Bolşevikler'in İngiltere'yi Uzlaşmaya Zorlama Teşebbüsü: Doğu Halkları Kurultayı. (in) Zamanın İzleri (pp.45-57), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.      
 • Patan, R., & Tüfekçi, Ö., (2021). Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020. (in)   KARADENİZ (pp.13-51), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.                          
 • Sürmen, Y., Köse, İ., Bayraktar, Y., & Yaz, D. A., (2019). Record Keeping Culture in The Eastern Roman Empire (Byzantium) (330 - 1453 Ad).  (in) History of Middle East Accounting (Pp.297-370), Ankara: T.C. Sayıştay Başkanlığı.                
 • Sürmen, Y., Köse, İ., Bayraktar, Y., & Yaz, D. A., (2018). Doğu Roma İmparatorluğu'nda (Bizans) Kayıt Kültürü.  (in) Orta Doğu Muhasebe Tarihi (M.Ö.3000-M.S.2000) (pp.285-352), Ankara: T. C. Sayıştay Başkanlığı.    
 • Şener B. (2021). Ruanda İç Savaşı ve Soykırımı (1990- 1994): Sömürgeciliğin Karanlık Mirasında "Kurban"a ve "Machete"ye Dönüşen Kurgusal Kimlikler. (in) Pandora'nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrasında İç Çatışmalar ve İç Savaşlar. Ankara: Palme Yayın Dağıtım.
 • Şener B. (2021). Dış Politikada Kriz Yönetimi ve Bir Kriz Yönetimi Stratejisi Olarak Zorlayıcı Diplomasi. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Şener B. (2021) 'Kanal İstanbul' Projesinin Montrö Boğazlar Rejimine Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. (in) Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler içinde, Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.
 • Şener, B., (2019). Tarihsel, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Türk Dış Politikasında Bir İstikrar ve Güvenlik Unsuru Olarak Boğazlar. (in) Uluslararası Politikada Karadeniz (pp.17-66), Ankara: Detay Yayıncılık.                
 • Şener, B., (2017). Türkiye-Sırbistan ve Karadağ İlişkileri. (in) Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti (pp.245-274), Ankara: Detay Yayıncılık.                
 • Şener, B., (2017). Boğazlar: Türk Dış Politikasında Jeopolitik Bir İstikrar ve Güvenlik Unsuru. (in) Türk Dış Politikası (pp.775-815), Ankara: Barış Kitabevi.                
 • Şener, B., (2016). Türkiye-Ermenistan İlişkileri. (in) Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti (pp.199-232), Ankara: Detay Yayıncılık.                
 • Şener, B., (2016). Türkiye-Suriye İlişkileri. (in) Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti (pp.383-409), Ankara: Detay Yayıncılık.                                         
 • Topal, C., (2013). Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Karadeniz’in Önemi. (in) Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik II (pp.681-686), Ankara: Canik Belediyesi Kültür Yayınları.                
 • Topal, C., (2008). Millî Mücadele Dönemi Türk-Amerikan Ortak Girişimi: Mr. Herk ve Ortakları. (in) Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na Armağan (pp.417-432), Ankara: Türk Tarih Kurumu.                
 • Topal, C., (2008). I. Dünya Savaşı Sonrası Pontusçu Faaliyetler. (in)  İlkadımdan Cumhuriyete Milli Mücadele (pp.165-178), İstanbul: I. Dünya Savaşı Sonrası Pontusçu Faaliyetler.  
 • Tüfekçi, Ö. & Patan, R. (2021). Çok Yönlü Dış Politika Arayışında Türkiye: 2020. (in) KARADENİZ: 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler. Trabzon: KTÜ Sam Yayınları.
 • Tüfekçi, Ö., (2020). Küreselleşme ve Kamu Yönetimi. (in) Kamu Yönetimi (pp.237-255), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.                
 • Tüfekçi, Ö., (2020). Kamu Yönetiminde Reform. (in) Kamu Yönetimi (pp.256-274), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.                
 • Tüfekçi, Ö., & Hashiru, M., (2020). How Patriarchal Power Structures Undermine Women Empowerment and Gender Equality: The Case of Nigeria. (in)  The Economics of Gender Equality in the Labour Market (pp.250-276), London: Routledge, London/New York.                
 • Tüfekçi, Ö., & Hashiru, M., (2019). Women Empowerment through Political Participation in Rising Powers: Comparison of Turkey and Nigeria. (in) A Comparative Perspective of Women’s Economic Empowerment (pp.219-233), Londra: Routledge, London/New York.                                   
 • Tüfekçi, Ö., (2018). İşbirliği ve Kriz İkileminde Türkiye-Rusya İlişkileri. (in) Ak Parti’nin 15 Yılı (pp.135-154), Ankara: SETA Yayınları.              
 • Tüfekçi, Ö., (2018). Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2017. (in) Türk Dış Politikası Yıllığı 2017 (pp.335-354), Ankara: SETA Yayınları.                
 • Tüfekçi, Ö., (2017). Turkey: A Pivotal Exemplary State. (in) Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey (pp.125-142), Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Ieı Publishing.                
 • Tüfekçi, Ö., (2017). Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2016. (in) Türk Dış Politikası Yıllığı 2016 (pp.375-396), İstanbul: Seta.                
 • Tüfekçi, Ö., (2017). Turkish Eurasianism: Roots and Discourses. (in) Eurasian Politics and Society (pp.1-35), Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.                
 • Tüfekçi, Ö., (2016). La nueva Turquía ¿un Estado modelo o crucial? (in) Un retrato de la Turquía contemporánea.Visión general y perspectivas (pp.135-150), Mexico City: Universidad Anahuac.                
 • Tüfekçi, Ö., (2016). Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2015. (in) Türk Dış Politikası Yıllığı 2015 (pp.317-340), İstanbul: Seta.                
 • Tüfekçi, Ö., (2016). Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar. (in)  Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar (pp.101-119), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Tüfekçi, Ö., (2014). Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü. (in)  Türkiye’nin Dış Politikası (pp.203-219), Bursa: Dora Yayıncılık.                
 • Tüfekçi, Ö., (2013). Barış İnşası Kuram ve Uygulaması. (in) Özgür Tüfekçi, Hüsrev Tabak (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Tüfekçi, Ö., & Tabak, H., (2013). Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar. (in) Mustafa Aydın (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Tüfekçi, Ö., (2013).  Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Eski Savaşçıların Silahsızlandırılması Terhisi ve Yeniden Entegrasyonu. (in) Özgür Tüfekçi, Hüsrev Tabak (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Tüfekçi, Ö., & Tabak, H., (2012).  Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler. (in) Mustafa Aydın (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.                
 • Ülgül M. (2021). Afganistan: Kaybetmemek İçin Sürdürülen Bir Savaş. (in) Panrodanın Kutusu Açıldı içinde, Ankara: Palme Yayın Dağıtım.
 • Ülgül, M., (2021). Afganistan: Kaybetmemek İçin Sürdürülen Bir Savaş. (in) Pandoranın Kutusu Açıldı (pp.439-458), Ankara: Palme Yayın Dağıtım.                
 • Ülgül, M., (2021). Trump Giderken Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz Politikası, 2020. (in) Karadeniz (pp.354-384), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.                
 • Ülgül, M., (2021). Etnik Çatışma. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş (pp.197-226), Ankara: Nobel Yayınevi.                
 • Ülgül, M., (2021). Nükleer Güvenlik. (in) Uluslararası Güvenliğe Giriş (pp.261-291), Ankara: Nobel Yayınevi.                
 • Ülgül, M., (2020). Are Democracies Prone to Financial Crises?: Analyzing the Effects of Democratic Norms on the 2008 Mortgage and Euro Crises. (in) Contemporary Issues in International Relations (pp.251-271), Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.                
 • Ülgül, M., & Vandenbelt, K., (2019). Türk-ABD Siyasal Sistemlerinin Karar Alma Süreçleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi. (in) Türk-Amerikan İlişkileri (pp.327-356), Ankara: Barış Kitap.                
 • Ülgül, M., (2018). Güney Çin Denizi Sorunu. (in) Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar (pp.189-216), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.                
 • Ülgül, M., (2018). Transformation in Israel’s Traditional Partnerships and Its Relations with Azerbaijan. (in) Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia (pp.114-132), Newcastle-Upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.                ,
 • Ülgül, M., (2017). Türkiye-Slovenya İlişkileri. (in) Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti (pp.275-316), Ankara: Detay Yayıncılık. 
 • Yürük E. (2021). Border Security in the Fertile Crescent: A Case Study of Operation Euphrates Shield. (in) International Relations and Contemporary Security Issues. New Delhi.
 • Yürük, E., (2018). Hindistan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı. (in) Dünyada Türk İmajı (pp.205-218), Ankara: Pegem A Yayıncılık.