Prof. Dr. Esat GÜMÜŞKAYA

   

Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esat Gümüşkaya’nın Aktif Görev Aldığı Kontratlı Ar-Ge Proje Sürecine Dair Paylaşımı

 

 Üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin mevcut imkanları birleştirilerek oluşturulan Üniversite Sanayi İşbirlikleri konusunda oldukça başarılı olan Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esat Gümüşkaya’nın bir çok projesi bulunmakta ve proje bütçeleri toplamı yaklaşık 1 milyona ulaşmaktadır.

Anıl Kağıt Mat. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi gerek Karadeniz Bölgesi’nde gerekse ulusal anlamda bir çok firma ile kamu kaynaklı ve sanayi finansörlüğünde işbirliği projelerini gerçekleştirmiş ve halen çalışmalarına başarıyla devam ettirmektedir.

 

Üniversite-Sanayi İşbirliğine Katılım Süreci

Üniversite sanayi işbirliği sürecine ilk dahil oluşum bir firmadan gelen talep üzerine oldu. Firmanın kağıt sektörü için yurt dışından talep edilen bir ürünün geliştirilmesi ve kağıt sektöründe uygulanması üzerine oluşturulan bir çalışmayı yürütmek istemesiyle başladı. Bu süreçte firma ile imzalanacak sözleşme üniversitenin hukuk müşavirliği ile ortaklaşa, KTÜ TTM personelleri tarafından hazırlandı. Projenin muhasebe işlemlerinin yapılması, evrak ve imza işlemlerinin tamamlanması gibi destekleri yine KTÜ TTM bünyesinde oluşturulan idari ve mali işler birimi tarafından sağlandı. Sonraki süreçte ise yapılan proje, çalışma ve uygulamaların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte gelişti. Zamanla sektör içerisinde samimiyetin anlaşılması, ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı güvenin artmasıyla da üniversite sanayi işbirliği süreçleri sürdürülebilir hale gelmiştir. Kağıt ve odun esaslı levha üretimi yapan farklı kuruluşlarla çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Akademisyenimizin Kontratlı A-Ge Proje Sürecine Katılımından Bugüne Kadar Kendisine Sağladığı İmkanlar ve İlerleyen Dönemler İçin Yapılan Planlamalar

Süreç özellikle mesleki anlamda gelişimime çok büyük katkılar sağladı. Bunun yanında insan ilişkileri açısından olaylara farklı bakabilmemi sağladı. Yurt içi ve yurt dışı sektörlerdeki gelişim ve gelecekteki yönelimlere ilişkin olarak fikir sahibi oldum.

Sektörel ilişkilerde sizden beklenti sadece sorun çözme değil, aynı zamanda gelecekle ilgili bir vizyon sunabilmenizdir. Bu nedenle sadece projelerinizle ilgili bilimsel çalışmaları değil diğer yandan konuyla direkt ya da indirekt bağlantılı güncel ekonomik gelişmeleri ve eğilimleri de takip etmemi sağladı. Üretimle ilgili konularda ortaya çıkan problemlerin veya sorunların çözümünde mevcut imkanlar dahilinde basit ve kısa yollar arayışına giriyorsunuz. Bu durum bazen insanı zorlayan bir yol olsa da gelişiminize büyük katkı sağlıyor.

 

“Sanayi kuruluşlarıyla yapılan çalışmalarda elde ettiğiniz tecrübeler öğrencilerinizin eğitimine de ayrı bir  katkı sağlıyor”

Makale veya diğer yayınları oluşturma açısından katkıları oluyor. Yaptığınız çalışmalarda eksiklikleri daha iyi  görebiliyor ve çalışmalara daha iyi yön verebiliyorsunuz. Sorun çözümlerinde neden sonuç ilişkisini daha iyi  sorgulayabiliyorsunuz. Sanayi kuruluşlarıyla yapılan çalışmalarda elde ettiğiniz tecrübeler öğrencilerinizin eğitimine  de ayrı bir katkı sağlıyor. Onlara gelecekle ilgili daha iyi kılavuzluk etme şansını yakalıyorsunuz. Süreç içerisinde  firmalarla ikili ilişkiler geliştiğinden öğrencilerimize staj sağlama açısından da imkan sağlanmış oluyor.

Akademisyenlerimize Öneriler

“Firmaların sizden ne istediğini çok iyi anlamak ve sizin de buna karşılık ekonomik, teknik ve olanaklar açısından sürdürülebilir bir çözüm sunmanız gerekiyor”

Üniversite sanayi işbirliği açısından özellikle genç arkadaşlarımızın teşvik edilmesi ve gelişimlerine her türlü  katkının  sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten gelen jenerasyon çok donanımlı, dışa açık ve farklı görüş  açısına  sahipler. Üniversitemizin çok daha iyi yerlere gelmesi açısından her zaman olduğu gibi şimdi de kilit  konumdalar. Bu  sebeple gelişimleri açısından üniversite sanayi işbirliği konusunda da ön plana çıkmaları gerektiğini  düşünüyorum.

“Sanayi işbirliği öncesinde firmaların üretim prosesleri, ürünleri, ürünlerin yurt içi ve yurtdışı pazar durumu,  sektörün gelecek vizyonuyla ilgili genel bilgilere sahip olmak faydalı olacaktır”

Sanayi işbirliği konusunda öneri değil de tecrübelerimi paylaşayım dersem daha iyi olur. Çünkü atalarımızın dediği  gibi her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Bu süreçte konuşan değil, dinleyen taraf olmalıyız diye düşünüyorum. Firmaların sizden ne istediğini çok iyi anlamak ve sizin de buna karşılık ekonomik, teknik ve olanaklar açısından sürdürülebilir bir çözüm sunmanız gerekiyor.  Tabi sadece bu her zaman yeterli olmayabilir. Firmanın iç işleyişine de uyum sağlamanız gerekebilir. Hatta zaman içerisinde bu işleyişin iyi yönlü olarak geliştirilmesine dahi katkı sağlamanız gerekecektir. Unutulmaması gereken en önemli konu bu tür işbirliklerinde çalışmaların başarılı olarak sonuçlanması sadece size bağlı değildir. Ortada bir işbirliği söz konusu olduğundan karşı tarafın konuya yaklaşımı önemlidir. Bize düşen firmaların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üzerimize düşen görevimizi eksiksiz olarak tamamlayarak, sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Ayrıca işbirliği öncesinde firmaların üretim prosesleri, ürünleri, ürünlerin yurt içi ve yurtdışı pazar durumu, sektörün gelecek vizyonuyla ilgili genel bilgilere sahip olmak faydalı olacaktır.

Öğretim üyesi veya akademisyen kimliğimizi unutmadan üniversite sanayi işbirliklerinin yürütülmesi ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu tür ilişkiler her iki tarafı zorlayarak gelişimin önünü açacaktır.

 

*** Üniversitesi Sanayi İşbirliği ile ilgili süreçlere dahil olmak için izleyeceğiniz yol haritasının belirlenmesi ve destek için KTÜ TTM uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.