hizmetlerimiz sanayici

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri kapsamında bir araştırma ve proje fikri olan sektör temsilcisinin uygun hibe destek programı ile buluşturulması sağlanmaktadır. Ülkemizde ulusal ve uluslararası (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB , Avrupa Birliği?nin İkili ve Çok Taraflı İş Birlikleri, COST, Horizon 2020 vb.) birçok alanda araştırmacılara, sektöre ve öğrencilere yönelik çok sayıda destek programı mevcuttur.

KTÜ-TTO tarafından sunulan "Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler" ile ulusal ve uluslararası programlardan yararlanmak üzere sektör temsilcilerine bilgilendirme, projelendirme ve idari destekler verilmektedir. 

Amaçlanan;

  • Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı duyuru ve bilgilendirme yapılması, KTÜ-TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması
  • KTÜ ve Doğu Karadeniz Bölgesi?nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversitelerdeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslar arası fonlardan (Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,
  • Proje yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti  verilmesi

 

PROJE VE ARAŞTIRMACI VERİ TABANINA ERİŞİM

Son 3 yılda başlayan ve yürütülen projeler linkinden mevcut ve tamamlanmış projelere ve/veya araştırmacı veritabanına erişebilirsiniz.

 

 AÇIK PROJE ÇAĞRILARININ TAKİBİ VE DUYURULARI

Açık proje çağrıları ve duyurularına ulaşmak için lütfen Destek Programları Menüsünden kendi alanınıza ait duyuruları inceleyiniz.

 

PROJE BAŞVURU AŞAMASINDA TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK

İlgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması, bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi, Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi,Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması ve hazırlanan projelerinize ön okuma ve danışmanlık desteği ofisimiz uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

 

İDARİ DESTEK VE DANIŞMANLIK

Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması ofisimiz uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

 

 EĞİTİM, TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 

Talep edeceğiniz bilgilendirme toplantısı, eğitim vb. etkinlikler için ofisimiz uzmanları ile iletişime geçmeniz , mevcut etkinlikler hakkında bilgi almak için ise DUYURULAR ve ETKİNLİKLER bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

 

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER İLE İLGİLİ İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ

Üniversite-Sektör İşbirliği Hizmetleri ile sektör talepleri ile araştırmacıların buluşturulması ve proje fikri olan sektör temsilcilerinin araştırmacılarla işbirliği kurması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, sektör temsilcilerinin proje fikirleri, uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek üniversite ile işbirliği içeren programlara yönlendirilmektedir. 

Bu çerçevede; 

Eşleştirme: Sektör temsilcileri, proje fikrine uygun araştırmacıya yönlendirilerek ortak Ar-Ge projelerinde eşleştirme hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca sektör kuruluşları ile üniversiteler; proje pazarları, bilgi günleri, sektörel toplantılar vb. etkinliklerle bir araya getirilmektedir. 

Proje fikrinize uygun araştırmacı ile eşleşme sağlanması için; bu amaçla yapılan etkinlikleri Etkinlik Takvimi ve Duyurulardan takip edebilirsiniz.

Koordinasyon:  Üniversite-Sektör işbirliği ile yürütülen projelerin takibi yapılarak proje yönetimi süreçlerinde destek ve danışmanlık verilmektedir.  

Koordinasyon hizmetinden yararlanmak için KTÜ-TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanları ile iletişime geçiniz.

 

PROJELENDİRME HİZMETLERİ

Projelendirme hizmetleri kapsamında araştırmacı ve/veya sektör kuruluşlarının Ar-Ge tabanlı proje fikirlerinin/ihtiyaçlarının uygun fon kaynaklarından yararlandırılmak üzere ilgili destek programlarına yönlendirilmesi ve işbirliklerinin sözleşme temelli projeler haline getirilmesi sağlanmaktadır. 

 

Bu çerçevede; 

· Proje içeriği ve kapsamı doğrultusunda uygun fon kaynağı belirlenmektedir. Proje çerçevesinin oluşturulmasında sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara proje geliştirme desteği sağlanmaktadır. Projelerin niteliğine göre uygun fon kaynaklarına; bunun mümkün olmadığı durumlarda sektör kuruluşunun öz kaynaklarına yönlendirme yapılmaktadır. 

· Üniversite ile yürütülecek işbirliklerinde gerekli olan sözleşme çerçevelerinin (fikri haklarla ilgili süreçler ve sözleşmeye konu olabilecek diğer kritik unsurların ele alınması vb.) taraflarla birlikte şekillendirilmesi sağlanmaktadır.

· İşbirlikleri kapsamında yürütülen projelerin mali, idari ve hukuki süreçleri konusunda projeye özel destek hizmetleri verilmektedir.

· Proje sözleşme yönetimi hizmetinden yararlanmak için KTÜ - TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Modül Uzmanları ile temasa geçiniz.

 

TEKNİK ALTYAPI DESTEK HİZMETLERİ

Sektörün test/analiz ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi?nin sahip olduğu uygulama-araştırma merkezleri, laboratuvar imkânları ve tüm teknik altyapısı hakkında bilgilendirme ve destek hizmeti sağlanmaktadır.

FİKRİ HAK SÜREÇLERİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ve araştırmacılarının fikri haklara konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların ticarileştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili destekler sağlanmaktadır. 

Verilen danışmanlık hizmetlerinde gizlilik içeren bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanımını engellemek için gizlilik sözleşmeleri düzenlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede;

Bilgilendirme: 

FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme  ve farkındalık yaratılması amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması, bilgilendirme amaçlı toplantılar, ziyaretler, seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi tarafmızca sağlanmaktadır.

Ön araştırma

Patent, faydalı model veya tasarım başvurusunda bulunmadan önce ön araştırma yapılması buluşun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde tescil ile korunup korunmadığı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar. Böylelikle önceden geliştirilmiş bir buluş üzerine çalışılarak emek, vakit ve nakit kaybı yaşanmasının önüne geçilmiş olur. Ayrıca patentlenebilirlik kriterlerinden biri olan yenilik unsuru için ön araştırmanın mutlaka yapılması gerekmektedir. 


Buluşunuzu korumak için öncelikle patent ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Ön araştırma talebiniz var ise aşağıda yer alan çalışma alanınız ile ilgili veya buluş konusu ile ilgili olan Buluş Bildirim Formunu ve Gizlilik Sözleşmesini eksiksiz doldurarak ktutto@ktu.edu.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
SMK Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Patent Araştırması Yapmak İçin;