hizmet portföyü

MODÜL 1

 • Lisans öğrencilerine yönelik "Proje Yazma Eğitimi"
 • Akademik düzeyde Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
 • Proje Döngü Yönetimi Eğitimi
 • TÜBİTAK Proje Bilgilendirmeleri
 • AR-GE Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi
 • Organizasyon Düzenleme

MODÜL 2

 • Uluslararası Projeler (AB,HORIZON 2020,Erasmus+)
 • ARDEB, TEYDEB Projeleri
 • Sanayi Odaklı Projeler
 • KOSGEB / KOBİ-GEL Projeleri

MODÜL 3

 • KOSGEB Destekleri
 • DOKA Destekleri
 • 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Başlangıç Desteği
 • 1505-TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği Desteği
 • 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Desteği
 • 1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Desteği
 • TEYDEB Projeleri Prool Reading

MODÜL 4

 • Patent Danışmanlık Aracılık
 • Nitelikli Eğitimler
 • Teknik Resim Desteği

MODÜL 5

 • Girişimciliğin Temelleri Eğitimi
 • İş Planı Hazırlama Eğitimi
 • Şirket Kurma Eğitimi
 • İş Geliştirme ve Pazarlama Eğitimi
 • Firma, Piyasa ve Ülke Düzeyinde Rekabetçilik Analizi Eğitimi
 • Finansal Kaynaklara Erişim Eğitimi