kalite birimi

Misyon

Kalite Politikamız

KTÜ TTM olarak özellikle KTÜ’de üretilen ileri teknoloji içeren bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası katma değere dönüşmesi için; akademiden sanayiye, sanayiden akademiye aktararak tüm insanlığın kullanımına sunulması amacıyla teknoloji transferini en yüksek kalite ve standartta gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda KTÜ TTM olarak

  • Mevcut altyapının kullanılabilirliğinin arttırılması
  • Yeni teknolojilerin sanayi ile buluşturulması,
  • Bölgedeki ve ulusaldaki Ar-Ge odaklı bilgi ve üretim ihtiyacına katkı sağlanması,
  • Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının tescili ve korunması, pazarlanması,ticarileştirilmesi,
  • Girişimcilik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi,
  • Üniversite ile şehir ve bölge arasındaki etkileşimin artırılması,

faaliyetleri temel olarak yürütülmektedir

KTÜ TTM olarak Kalite Politikasını, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardının gereklilikleri ile yasal şartları ve KYS kapsamında belirlediği amaçları yerine getirmeyi; Stratejik Planını dikkate alarak periyodik olarak gözden geçirmeyi; paydaşlarının görüş ve önerileri ile sürekli iyileştirmeyi sağlayarak, oluşturulan Kalite Yönetim Sistemimizin KTÜ TTM'nin tüm süreçlerinde başarıyla uygulanması hedeflenmektedir.