hizmetlerimiz öğrenci

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri kapsamında bir araştırma ve proje fikri olan öğrencinin uygun hibe destek programı ile buluşturulması sağlanmaktadır. Ülkemizde ulusal ve uluslararası (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB , Avrupa Birliği?nin İkili ve Çok Taraflı İş Birlikleri, COST, Horizon 2020 vb.) birçok alanda araştırmacılara, sektöre ve öğrencilere yönelik çok sayıda destek programı mevcuttur.

KTÜ-TTO tarafından sunulan "Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler" ile ulusal ve uluslararası programlardan yararlanmak üzere öğrencilere bilgilendirme, projelendirme ve idari destekler verilmektedir. 

Amaçlanan;

  • Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı duyuru ve bilgilendirme yapılması, KTÜ-TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması
  • KTÜ ve Doğu Karadeniz Bölgesi?nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversitelerdeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslar arası fonlardan (Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,
  • Proje yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti  verilmesi

 

PROJE VE ARAŞTIRMACI VERİ TABANINA ERİŞİM

Son 3 yılda başlayan ve yürütülen projeler linkinden mevcut ve tamamlanmış projelere ve/veya araştırmacı veritabanına erişebilirsiniz.

 

AÇIK PROJE ÇAĞRILARININ TAKİBİ VE DUYURULARI

Açık proje çağrıları ve duyurularına ulaşmak için lütfen Destek Programları Menüsünden kendi alanınıza ait duyuruları inceleyiniz.

 

PROJE BAŞVURU AŞAMASINDA TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK

İlgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması, bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi, Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi,Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması ve hazırlanan projelerinize ön okuma ve danışmanlık desteği ofisimiz uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

 

İDARİ DESTEK VE DANIŞMANLIK

Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması ofisimiz uzmanları tarafından sağlanmaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

  

EĞİTİM, TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 

Talep edeceğiniz bilgilendirme toplantısı, eğitim vb. etkinlikler için ofisimiz uzmanları ile iletişime geçmeniz , mevcut etkinlikler hakkında bilgi almak için ise DUYURULAR ve ETKİNLİKLER bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

 

DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER İLE İLGİLİ İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

FİKRİ HAK SÜREÇLERİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ve araştırmacılarının fikri haklara konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların ticarileştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili destekler sağlanmaktadır. 

Verilen danışmanlık hizmetlerinde gizlilik içeren bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanımını engellemek için gizlilik sözleşmeleri düzenlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede;

Bilgilendirme: 

FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme  ve farkındalık yaratılması amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması, bilgilendirme amaçlı toplantılar, ziyaretler, seminer vb etkinliklerin düzenlenmesi tarafmızca sağlanmaktadır.

Ön araştırma

Patent, faydalı model veya tasarım başvurusunda bulunmadan önce ön araştırma yapılması buluşun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde tescil ile korunup korunmadığı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar. Böylelikle önceden geliştirilmiş bir buluş üzerine çalışılarak emek, vakit ve nakit kaybı yaşanmasının önüne geçilmiş olur. Ayrıca patentlenebilirlik kriterlerinden biri olan yenilik unsuru için ön araştırmanın mutlaka yapılması gerekmektedir. 


Buluşunuzu korumak için öncelikle patent ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Ön araştırma talebiniz var ise aşağıda yer alan çalışma alanınız ile ilgili veya buluş konusu ile ilgili olan Buluş Bildirim Formunu ve Gizlilik Sözleşmesini eksiksiz doldurarak ktutto@ktu.edu.tr adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
SMK Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Patent Araştırması Yapmak İçin;
 

Bilginin ürüne dönüşmesi amacıyla başta üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri olmak üzere teknolojik ve yenilikçi iş fikri sahibi herkese şirketleşme ve girişimcilik alanlarında bilgilendirme, danışmanlık ve destek hizmetleri verilmektedir.

Bu çerçevede;

Ön Kuluçka Merkezi

Ön kuluçka merkezinde, fikir aşamasındaki iş fikirleri üzerinde olgunlaştırma çalışmaları yürütülmekte, girişimci adaylarına fikirden projeye, projeden şirket kurma sürecine kadar bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda ön kuluçka merkezine kayıtlı girişimci adaylarına ?Girişimcilik?, ?İş Fikri Doğrulama?, ?İş Planı Hazırlama?, ?Şirket Kurma?, ?Finansal Kaynaklara Erişim? vb. konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Girişimci adayı ön kuluçka merkezinden hizmet aldığı süre boyunca talebi doğrultusunda kendisine çalışmalarını sürdürebileceği bir bilgisayar ve ofis mobilyası tahsis edilir, ayrıca internet alt yapısı, toplantı salonu ve ortak mekânlar gibi fiziksel alt yapı imkânlarından da ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Ticarileşme potansiyeli olabilecek, yenilikçi iş fikrine sahip ve söz konusu iş fikri ile ilgili varsa Ar-Ge çalışmalarına sahip, üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yanı sıra üniversite dışındaki girişimciler de ?Ön Kuluçka Merkezi Başvuru Formu?nu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Başvurular bireysel ya da girişimci grubu olarak yapılabilir. Başvurular başvuru tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde değerlendirilerek girişimciler bilgilendirilmektedir. Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen girişimciler ?Ön Kuluçka Merkezi Hizmet Sözleşmesi?ni imzalayarak Ön Kuluçka Merkezine kabul edilir. Kararın olumsuz olması durumunda ilgili karar bu süre içinde girişimciye bildirilir.

Teknik Destek:  Girişimcilik destek ve hibe programlarından yararlanmak isteyen girişimci adaylarına başvuru hazırlık süreci ve sonrasında bire bir danışmanlık desteği verilmektedir. Bu kapsamda girişimci adaylarının soruları cevaplanmakta, başvuru sürecinde karşılaştıkları sorunlar çözülmekte, talep etmeleri halinde ön başvuru metinleri incelenerek tavsiye niteliğinde öneride bulunulmaktadır. Ayrıca destek ve hibe programlarından yararlanmaya hak kazanan girişimci adaylarının bu süreçte yaşadıkları problemler çözülerek şirketleşme aşamalarının daha pürüzsüz geçmesi sağlanmaktadır.

Ahilik (Mentör) Desteği: Geleneksel Ahilik kültüründen esinlenerek şirketleşme süreci ve sonrasında girişimci adayına rehberlik etmesi amacıyla ?Ahilik Havuzundan? Ahi (mentör) ataması yapılmaktadır. Ön kuluçka merkezi kapsamında girişimci adayının ihtiyacı, beklentisi ve iş fikri konusunun uygunluğu doğrultusunda alanında uzman akademisyenlerden ya da benzer iş alanında faaliyet gösteren özel sektör firmalarından ahilik hizmeti alınmaktadır. Ahilik hizmetiyle girişimci adayının iş fikri doğrulama sürecinde ya da kurulan şirketin geliştirilmesi aşamasında ihtiyaç duyacağı iş modelleme, iş süreçlerini geliştirme, yönlendirme, farklı bakış açıları üretme, problem tespiti, farklı çözüm önerileri sunma vb. konularda koçluk desteği alması sağlanmaktadır.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetlerine Yönelik Bağlantılar