patentlerimiz

Koruma Tipi (P-FM-T) Başvuru Durumu Ulusal-Uluslararası Başvuru Numarası Başvuru Tarihi Tescil Tarihi Buluş Başlığı
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/16128 19.10.2017 21.03.2022 Bilimsel Amaçlı Taşınabilir Bitki Kurutma Düzeneği
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/16246 20.10.2017   Hasta Takip Ve Hemşire Yönetim Sistemi
Faydalı Model Ulusal  2017/16307 23.10.2017 23.12.2019 Nanoteknolojik İyonlu Parmak Diş Fırçası
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/17232 3.11.2017   İki Katmanlı Cu/Agcuni Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/17243 3.11.2017 22.11.2021 İki Katmanlı Cu/Cu-Cr-Zn Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/19097 29.11.201   Çift Dalga Boylu Ppg İle Kalp Aritmisi Belirleme Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/19170 29.11.2017 21.04.2022 Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntı Tespit Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/19881 8.12.2017 21.09.2021 Darbe Sönümleme Tüpleri İçin Bir İç Basınç Torbası
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/20412 14.12.2017    Titanyum Ve Alaşımlarının Katı Hal Borlanması İçin Borlama Karışımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/22329 27.12.2017   Kanı Yayılımı Kod Çözücüler İçin Erken Durdurma Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/22655 28.12.2017 21.07.2020 Elektronik Cihazlar Ve Akıllı Telefonların Termal Kontrolünü Sağlayan Faz Değiştiren Madde İlaveli Yeni Bir Kılıf Yapısı
Faydalı Model Ulusal  2017/22584 28.12.2017 25.06.2018 Sismik Enerji Sönümleyici Çelik Çapraz Komplesi
Faydalı Model Ulusal  2017/22584 28.12.2017 21.01.2021 Sismik Enerji Sönümleyici Çelik Çapraz Komplesi                                              
Tasarım Ulusal  2017/08960 29.12.2017 29.12.2017 Ağır Silahlı Ve Otonom Kara Aracı
Tasarım Ulusal  2017/08973 29.12.2017 29.12.2017 Yakıt, Yağ Ve Çöp Atık Toplama Gemisi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/23405 31.12.2017   Dinamik Trim Ve Stabilite Kontrol Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/01971 12.02.2018 21.01.2021 Kolonların Eksenel Yükleme Sırasında Isıtılıp Soğutulabildiği Yüksek Sıcaklık Deney Sistemi                 
Faydalı Model Ulusal  2018/04048 22.03.2018 21.09.2021 Faz Değiştiren Madde İlaveli Bir Isı Depolama Sistemi                                                 
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/07604 29.05.2018   Jeoistatistik Analiz Ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri İle Çevresel Radyoaktivitenin Dağılım Haritalarını Oluşturan Paket Program                      
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/07713 30.05.2018   Çay Yaprağı Toplama Makinesi                              
Faydalı Model Ulusal  2018/08593 18.06.2018 29.03.2022  Kartuşlu Roketatar Tüfeği                      
Faydalı Model Ulusal  2018/08699 19.06.2018 21.06.2021 Gemiler İçin Atık Presleme Ve Paketleme Sistemi                                                       
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/08785 20.06.2018 TESCİL ALDI Öngerilmeli Kirişli Köprü Üstyapısının Hesap Yöntemi Ve Sistemi                                   
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/08786 21.06.2018 29.03.2022 Akıllı Balistik Nişangah Sistemi                          
Tasarım Ulusal  2018/04034 25.06.2018 24.04.2018 Sismik Enerji Sönümleyici Çelik Çapraz Komplesi                                              
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/09247 28.06.2018 21.07.2022 Açısı Ayarlanabilir Bıçaklı Bir Silindir                                  
Patent/İncelemeli Uluslararası 2017/20412 29.06.2018 14.07.2020  Titanyum Ve Alaşımlarının Katı Hal Borlanması İçin Borlama Karışımı
Patent/İncelemeli Uluslararası 2017/17232 29.06.2018 14.07.2020 İki Katmanlı Cu/Agcuni Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi
Patent/İncelemeli Uluslararası 2018/07628 29.06.2018 14.07.2020 Gözeneksiz Yüzeylerde Uygulanan Süper Glu Yöntemi İle Oluşan Vücut İzlerinin 4'-Hidroksiantosiyanin Bileşiği İle Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi                               
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/09316 29.06.2018   Düşük Tepe Güç - Ortalama Güç Oranına Sahip Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama Verici Ve Alıcısı                                                           
Faydalı Model Ulusal  2018/09986 13.07.2018 21.09.2020 Kilitli Yığma Duvar Yapılanması                               
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/11959 15.08.2018   Amerikan Yavru Çürüklüğü (Paenibacillus Larvae) Hastalığına Karşı Bitkisel Ürün                   
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/11959 15.08.2018   Amerikan Yavru Çürüklüğü (Paenibacillus Larvae) Hastalığına Karşı Bitkisel Ürün                       
Faydalı Model Ulusal  2018/08690 19.08.2018 21.12.2021 Kreynli Hasta Müdahale Gemisi                  
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/13116 13.09.2018 22.08.2022 Anti_Grayanotoksin Özgül Antikorların Üretilmesi Ve Grayanotoksinin İmmünolojik Olarak Ölçülmesi                                              
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/14012 26.09.2018 21.01.2022 Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme Ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği                         
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/14010 26.09.2018 21.01.2021 Dna İle Etkileşebilen, Topoizomeraz İnhibisyonu Gösteren Ve Antikanser Etkili Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği Ve Sentez Yöntemi                                    
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/16596 5.11.2018   Tiyosülfat Liçi Çözeltilerinden Altın Ve Gümüşün Trimercapto-S-Triazine (Tmt) İle Çöktürülerek Kazanımı                                              
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/17017 12.11.2018 21.12.2022 Katkılı Mikro Hücresel Kompozit Basabilen 3B Yazıcı Ekstrüder                                        
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/17143 13.11.2018 21.02.2023 Simetrik Olarak Fonksiyonel Derecelendirilmiş
Hidroksiapatit-Zirkonya-Grafen Hibrit İmplant Malzemesinin Toz
Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi                                       
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/17450 20.11.2018   Yerinde Yoğunluk Ölçer                           
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/20159 24.12.2018 26.07.2021 Transkateter Yöntem İle Takılan Mitral Kapak Tasarımı                                               
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/20466 26.12.2018 22.11.2021 3 Bileşenli Modüler Sismik Enerji Sönümleyici    
Faydalı Model Ulusal  2019/04093 19.03.2019 22.03.2021 3B Yazıcılarda Sürekli Elyaf
Takviyeli Kompozit Baskı Yapabilen Ekstrüder                                                                                               
Faydalı Model Ulusal  2019/05828 18.04.2019 21.09.2021 Titreşim Ölçüm Sistemi                                                                                          
Tasarım Ulusal  2019/02689 19.04.2019 29.04.2019 2 Bileşenli Modüler Sismik Enerji Sönümleyici                                             
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/07056 10.05.2019 21.06.2021 Ofdm Sistemlerinde Hermitian Simetri Kullanmadan Gerçel Değerli Sembollerin İletilmesi                                                                                 
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/07971 24.05.2019 21.06.2021 Polarizan Mikroskoplar İçin Bütünleşik Motorize Tabla Yapısı                                             
Faydalı Model Ulusal  2019/07955 24.05.2019 22.02.2021 Doğal Su Yüzeylerinin Temizlenmesi İçin
Bir Çöp Toplama Gemisi    
Faydalı Model Ulusal  2019/07967 24.05.2019 21.10.2022 Plakalı Isı Ve Kütle Eşanjörü  
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/09718 28.06.2019   Ayarlanabilir Arı Kovanı Havası Soluma Cihazı 
Faydalı Model Ulusal  2019/09714 28.06.2019 23.01.2023 Kesme Açısı Ayarlanabilir Kesici Alet
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/09792 1.07.2019 25.08.2022 Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu                               
Patent/İncelemeli Uluslararası PCTITR20191050566

WO2020068015
11.07.2019   Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme Ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği 
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2019/050565

DE112019003129
11.07.2019   Transkateter Yöntem İle Takılan Mitral Kapak Tasarımı         
                                 
Patent/İncelemeli Uluslararası AU2019208218 - 2019208218 16.07.2019 24.11.2022 Antifungal Protein Türevlerinin (Protein Ve/Veya Peptit) Tatlı Su Ve/Veya Denizel Mikroalg Konaklarında Hücre Dışı Üretimi
Faydalı Model Ulusal  2019/20405 16.12.2019 21.12.2021 Limana Vuran Deniz Dalgasından Elektrik Üreten Bir Sistem                                                 
Faydalı Model Ulusal  2019/20409 16.12.2019 21.10.2021 İmmobil Hasta Yatakları İçin Ayarlanabilir Baş Ve Boyun Destekli Değişken Açılı Modüler Yastık Ünitesi                                         
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/20727 19.12.2019 23.05.2022 Dalga Kıran Modelli
Ayaklı Tip Geçirgen Tersip Bendi                                                             
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/21201 23.12.2019 21.02.2022 Kaska Yerleştirilmiş Dikey Eksenli Rüzgar Türbini
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/22043 27.12.2019 21.06.2022 GYPSOGENİN TÜREVİ İLE KALKON BİLEŞİKLERİNİN YENİ YARI SENTEZİ VE BU TÜREVLERİNİN İNSAN KANSER HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARI
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/23135 31.12.2019 21.01.2022 Asetilkolinesteraz İnhibitör Etkili Suda Çözünür Kobalt (Iı) Ftalosiyanin Bileşikleri Ve Bunların Sentez Yöntemi                                
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/03876 12.03.2020   Fusarıum Oxysporum Yp9B Suşundan İzole Edilen Antimikrobiyal, Antikanser Ve Antiviral Etkili Sekonder Metabolitler
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2020/050230 23.03.2020   Bina Dışı Dinamik Koruma Sistemi
Pct 
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20454 14.12.2020   Geliştirilmiş Darbe Ve Kayma Etkili Triboloji Test Cihazı.
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20611 16.12.2020   Buluş Başlığı Tarım Zararlısı Heliothis Türlerine Karşı Kullanılabilecek Helicoverpa Armigera Nükleopolihedrovirüs Tabanlı Biyoinsektisit.
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20615 16.12.2020   Titanyum Yüzeylerin Kutu Borlanması İçin Bir Toz Karışımı.
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2020/051307

WO2022132061A1
16.12.2020   Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva (Hg) Ve Altının (Au) Birlikte Kazanımı Ve Birbirindenseçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem Ve Alternatif Reaktifler
Faydalı Model Ulusal  2020/20609 16.12.2020   Muz Kabuklarından Hazırlanan Standardize Ekstreyi İçeren Ve Ağızda Dağılan Formülasyon
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20590 16.12.2020 20.07.2022 Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva (Hg) Ve Altının (Au) Birlikte Kazanımı Ve Birbirindenseçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem Ve Alternatif Reaktifler
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20764 17.12.2020   Börnitrürleme
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20831 17.12.2020   Yeni Nesil Kesintisiz Güç Kaynağı
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20901 18.12.2020   Denizlik Pencere Profili
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2020/051324

WO2022132065A1
18.12.2020   Tarım Zararlısı Heliothis Türlerine Karşı Kullanılabilecek Helicoverpa Armigera Nükleopolihedrovirüs Tabanlı Biyoinsektisit.
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20952 18.12.2020   Fdm Grafit Matris Kompozit Batarya Termal Yönetim Sistemi: Soğutma Ve Ön Isıtma İçin Yeni Bir Tasarım
Faydalı Model Ulusal  2021/008556 25.05.2021 21.07.2022 İntramüsküler Enjeksiyon Alanı Belirleme Aracı 
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/014021 7.09.2021   Metalik Şerit Ve Sürekli Elyaf Takviyeli Hibrit Kompozit Tüplerin Üretimi 
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/014024 7.09.2021   Üç Yönlü Periyodik Minimal Yüzey (Üpmy) Desenli Çekirdek Yapıya Sahip Hibrit Sandviç Kompozit Panel
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/014613 17.09.2021       Deli Bal Ve Orman Gülü (R. Luteum) Ekstrelerinin Anti-Hipertansif Olarak Kullanımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/015560 6.10.2021    Bir Hibrit Termoplastik Kompozit Malzeme Üretim Sistemi Ve Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018501 28.10.2021   DOĞRUDAN DAHİLİ DÖNÜŞTÜRÜCÜYE SAHİP BİR KATI OKSİTLİ YAKIT PİLİ SİSTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018361 28.10.2021   Akımsız Ni-B Kaplama Yöntemi İle Geliştirilen Genişletilmiş Grafit Esaslı Yeni Tür Esnek Elektrotlar
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018699 29.11.2021 21.03.2023 Otomatik Ceviz Kırma Makinası
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018867 1.12.2021    Rahiç İçi Yeni Görüntüleme Tekniği Uterınselfıe
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019356 8.12.2021   Çok Kanallı Kablosuz Titreşim Ölçüm Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019707 13.12.2021 23.05.2022 Prone Pozisyon  Değişim Aparatı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019717 13.12.2021   Arı İpeğinin Medikal Ve Kozmetik Amaçla Kullanımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019700 13.12.2021   Prone Pozisyon Yastığı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019692 13.12.2021   Jugüler Venöz Kateter Sabitleyici Pansuman Aparatı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019820 14.12.2021   Motorlu Kuruyemiş Kırma Makinesi
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051527 27.12.2021   Akımsız Ni-B Kaplama Yöntemi İle Geliştirilen Genişletilmiş Grafit Esaslı Yeni Tür Esnek Elektrotlar Expanded Graphite Based New Type Flexible Electrodes Developed by Electroless Ni-B Coating Method and Production Thereof
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051601 29.12.2021   Direkt Ve Homojen Dahili Reforming Katı Oksit Yakıt Pili Sistemi DIRECT and HOMOGENEOUS INTERNAL REFORMING SOLID OXIDE FUEL CELL SYSTEM
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051630 30.12.2021       Deli Bal Ve Orman Gülü (R. Luteum) Ekstrelerinin Anti-Hipertansif Olarak Kullanımı
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051638 30.12.2021   Arı İpeğinin Medikal Ve Kozmetik Amaçla Kullanımı USE OF HONEYBEE SILK FOR MEDICAL AND COSMETIC PURPOSES
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/2021/051640 30.12.2021    Rahiç İçi Yeni Görüntüleme Tekniği Uterınselfıe
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/022008 30.12.2021   Dicranum Polysetum Ve Dicranum Scoparium Bitkilerinden İzole Edilen Antibakteriyel Özellikli Bileşikler Ve Bu Bileşiklerin Arı
Bakteriyel Hastalıklarının Tedavisinde Kullanımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/009181 3.06.2022   Eğrisel Şekilli Akma Levhalı Metalik Sönümleyici
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/009032 10.06.2022   Temiz Aralıklı Kateterizasyon Android Uygulama Programı
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/011564 20.07.2022   Bor mineralleri ve bizmutoksit katkılı nötron soğurucu malzeme
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/011766 25.07.2022   Üç boyutlu kuş savar
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/012019 28.07.2022   SÜPERABSORBENT POLİMER
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/012321 3.08.2022   Yaban hayatı kaza takip ve uyarı sistemi.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/012932 19.08.2022   DAİRESEL VE ELİPSOİDAL KAYMA DONATILARI KULLANILARAK BETON YOL DERZLERDEKİ PERFORMANSLARIN ARTIRILMAS
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014089 12.09.2022   Sıvı soğutma ve soğutucu plakaya sahip batarya ısıl yönetim sistemi.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014109 12.09.2022   Gemilerde denge kontrolüne ilişkin bir sistem.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014182 13.09.2022   Emlak kaçak veya kayıp bedellerine konu olan yapıları otomatik tespit yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014783 27.09.2022   AKCİĞER ADENOKARSİNOM TÜMÖRLERİNDE İMMÜN-KAÇIŞIN BASKILANMASINA YÖNELİK İLAÇ HEDEFİ GENLER VE
PROTEİNLER
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051092 5.10.2022    Bir Hibrit Termoplastik Kompozit Malzeme Üretim Sistemi Ve Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016234 26.10.2022   Sezaryen örtüsü.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016293 27.10.2022   Deniz tabanından hidrojen sülfür toplama sistemi
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051190 27.10.2022   Prone Pozisyon Değişim Aparatı
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051188 27.10.2022   Jugüler Venöz Kateter Sabitleyici Pansuman Aparatı
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051189 27.10.2022   Prone Pozisyon Yastığı
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016536 1.11.2022   İzoamilester kolofan ve bunun sentez yöntemi.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016858 8.11.2022   CERRAHİ OPERASYONLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI EKARTÖR TUTUCU APARAT
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016959 9.11.2022   YÜKSEK FIRINLAR İÇİN GEREKLİ ENERJİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN KUM SAATİ TİPİ (HİPERPOLİK KONİK
KESİTLİ) GÜNEŞ ENERJİSİ YOĞUNLAŞTIRICI KOLLEKTÖRLER İÇEREN SİSTEM
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/017062 11.11.2022   ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR İÇİN ROTOR KONUM TESPİT SİSTEMİ
Tasarım Ulusal  2022/017146 14.12.2022   Armatür
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/017821 24.11.2022   Otomotiv sanayi için biyokömür esaslı sürdürülebilir yeni nesil hibrit kompozit malzeme üretimi.
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051364 28.11.2022   WILDLIFE ACCIDENT DETECTION AND WARNING SYSTEM
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR/2022/051383 30.11.2022   A SUPERABSORBENT POLYMER
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/018781 7.12.2022   FOTOPOLİMER REÇİNE KULLANILARAK ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÜRETİM CİHAZI VE FOTOPOLİMER REÇİNE
KULLANILARAK ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/019032 12.12.2022   SICAK DÖVME KALIBININ KULLANIM ÖMRÜNÜ ARTIRMAK AMAÇLI KAPLAMA TABAKASI
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/019119 13.12.2022   MANYETİK TUTMA ESASLI UZUN ÖMÜRLÜ ÇOK KULLANIMLIK YÜZEY ELEKTRİK POTANSİYELLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN
ELEKTROT TASARIMI
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051489  13.12.2022   COVID-19 TEDAViSiNDE KULLANILMAK UZERE SARS-COV-2 ANA PROTEAZ iNHiBiTÖRÜ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051488 13.12.2022   BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM WITH LIQUID COOLING AND COLD PLATE
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/019833 20.12.2022   BASINÇ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK KANALLI BASINÇ TARAMA VALFİ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051557 21.12.2022   Üç Boyutlu Kuş SAVAR
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/020977 28.12.2022   AKIMSIZ KAPLAMA YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLEN GÜÇLENDİRİLMİŞ İNCE TANELİ SAF TİTANYUM
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/020968 28.12.2022   TIRNAK OTU YARA MERHEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/021639 30.12.2022   SU BİRİKTİRME HAZNELİ DUŞ BAŞLIĞI
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051706 30.12.2022   DAİRESEL VE ELİPSOİDAL KAYMA DONATILARI KULLANILARAK BETON YOL DERZLERDEKİ PERFORMANSLARIN ARTIRILMAS
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/000227 20.01.2023   KETS(Kaçak Elektrik Takip Sistemi)
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/001257 2.02.2023   ANTİKANSER VE ANTİANJİOGENİK ETKİLİ YENİ 5-FLOROURASİL VE TERPİRİDİN İÇEREN BAKIR(II) KOMPLEKSİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/001897 20.02.2023   MODEL YÜZEYİNDE HAREKET ETTİRİLEBİLEN BİNA MODELİ TİPİ BASINÇ ÖLÇÜM PROBU
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050175 23.02.2023   A system for stability control on ships
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050178 23.02.2023   A Reminder System for Clean Intermittent catherization
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002135 20.02.2023   AÇILI LEVHA SABİTLEYİCİ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050190 17.02.2023   A NEW COPPER(II) COMPLEX CONTAINING 5-
FLUOROURACIL AND TERPYRIDINE WITH ANTICANCER AND
ANTIANGIOGENIC EFFECTS
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002148 27.02.2023   Atık su arıtma sistemi.
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050198 28.02.2023   A NEUTRON ABSORBER MATERIAL WITH BORON MINERALS
AND BISMUTOXIDE ADDITIVE
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002535 7.03.2023   KISIRLIĞI ÖNLEMEK VE/VEYA TEDAVİ ETMEK ÜZERE SÜTLEĞEN ARI ÜRÜNLERİ VE/VEYA BUNLARI İÇEREN KARIŞIM
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002774 13.03.2023   KEMOTERAPİ KAYNAKLI YUMURTALIK HASARININ İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYAN PROPOLİS FLAVANOİD KOKTEYL, MEŞEBALI, KESTANE POLENİ VE ARI SÜTÜ (POHPOR) KARIŞIMI
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002792 13.03.2023   RENKLİ İLAÇ İSİMLİKLİ SERUM YOLU DÜZENLEYİCİSİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/003114 22.03.2023   PROPOLİS ÖZÜTLEME, KONSANTRE ETME VE UCUCU BİLEŞEN ELDE ETME MAKİNESİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/003050 20.03.2023   Anoxybacillus gonensis BAKTERİSİNDEN İZOLE EDİLEN YENİ BİR PLAZMİT (pAnox1)
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050282 24.03.2023   CURVILINEAR FLOW-PLATE METALLIC DAMPER
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/003587 31.03.2023   KARBAZOL İÇERİKLİ ANTİKANSER AJAN
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004086 13.04.2023   MÜHENDİSLİK YAPILARINDA GERÇEK ZAMANLI DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİN OTOMATİK TAKİP YÖNTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004089 13.04.2023   TİTREŞİME DAYALI YAPI SAĞLIĞI İZLEMESİNDE DERİN ÖĞRENME TABANLI ANORMALLİK TESPİT SİSTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/001672 14.02.2023   LİGNİN VE MİNERAL KATKILI YANMAYA DAYANIKLI MDF PANEL
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004504  24.04.2023   KARIN BÖLGESİ AMELİYATLARINDA SÜTUR ATMA İŞLEMİ İÇİN YARDIMCI APARAT
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004934 3.05.2023   ELEKTRİK İLETİM HATTI İZOLATÖRLÜ RÜZGÂR TÜRBİNİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004938 3.05.2023   KAR ERİTME MAKİNESİ