patentlerimiz

Koruma Tipi (P-FM-T) Başvuru Durumu Ulusal-Uluslararası Başvuru Numarası Tescil Tarihi Buluş Başlığı
Patent/İncelemesiz Ulusal  2013/05237 21.12.2017 Lepidoptera Gurubu Zararlı Böceklere Karşı Kullanılabilecek Bacıllus Thurıngıensıs Serovar Kurstaki Bakterisi Tabanlı Biyopestisit Üretim Yöntemi.
Patent/İncelemesiz Ulusal  2013/08587 21.01.2016 Grafiksel Verilerin Öteleme Yöntemi İle Kayıpsız Olarak Sıkıştırılması.
Patent/İncelemesiz Ulusal  2013/08653 21.09.2017 Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Mutant Aşılar
Patent/İncelemesiz Ulusal  2014/16220   Masaya Bağlanabilir Ayarlanabilir Tiroid Ve Meme Retraktör Sistemi.
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/04984 21.10.2020 Ham Propolisden Biyoaktif Potansiyeli Yüksek Sulu Propolis Ekstraktı Hazırlama Yöntemi
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/07045 21.06.2018 Balmumundaki Kalıntıların Kimyasal Ve Biosorbsiyon Yollarla Giderilmesi
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/07427 22.05.2017 Bir Harita Sağlayıcıdan Yol Tesisleri Ve Bağlantılarını Otomatik Olarak Elde Eden Mekanizma
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/07491   2,6 - Disulfanilpiridin - 2,2' - Dianilin Aktif Bileşiği Ve Bileşiğin Sentez Yöntemii
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/07831 22.03.2021 Dna Ve Proteinlerin Görüntülenmesinde Boyar Madde Kullanılması.
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/07913 23.01.2017 İdrar Ve Gaita Analizörü
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/07903 21.02.2017 Sentetik Polülasyon Sentezleme Yöntemi
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/10942 21.05.2020 İçten Yanmalı Motorlu Araçlarda Radyatörsüz Soğutma Sistemi
Patent/İncelemesiz Ulusal  2015/11973 21.09.2018 Antosiyanin Bileşiğinden Geliştirilen Turnusol Kağıdı
Faydalı Model Ulusal   2015/15819 21.02.2017 Kayaç Kesilebilirlik Tayini İçin Düşey Kayaç Kesme Aparatı
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/03894 22.10.2018 Vakumlu Isıl Islem Kapsülü
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/04266 21.01.2019 Metal Erıyık Döndürme Cıhazında Toz Üretımı Içın Dokulu Dısk
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/04771 22.10.2018 Endüstriyel Doğal Balık Çorbası
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/08522 22.10.2018 Coleoptera Grubu Zararlı Böceklere Karşı Kullanılabilecek Bacıllus Thurıngıensıs Tenebrıonıs Mm2 İzolatı Bakterisi Tabanlı Biyopestisit Üretim Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2016/11171 21.11.2018 Prefabrik Betonarme Yapı Elemanlarında Moment Aktaran Cıvatalı Birleşim Sistemi 
Faydalı Model Ulusal  2016/13807 23.10.2017 Çelik Levha-Perçin Başlı Ankraj Çubuğu Birleşim Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2016/13901   Çok Dalga Boylu Ppg Tabanlı Zaman Farkı Değişkenlik Sensörü
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/14324 21.11.2018 Kilitli Duvar Elemanı Yapılanması
Faydalı Model Ulusal  2016/14561 22.05.2017 Sulu Elektroşok Tabancası
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/19915   Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemi
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/19928 22.02.2021 Sürekli İyonosferik Tec Deprem İzleme Sistemi
Patent/İncelemesiz Ulusal  2016/20040 21.12.2020 Dış Mekan Koşullarına Karşı Yüksek Dayanımlı Su Bazlı Akrilik Reçine Esaslı Ahşap Vernik
Patent/İncelemesiz Ulusal  2017/00163 21.02.2020 Geoteknik Sismik İzolasyon Malzemesi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/16128 21.03.2022 Bilimsel Amaçlı Taşınabilir Bitki Kurutma Düzeneği
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/16246   Hasta Takip Ve Hemşire Yönetim Sistemi
Faydalı Model Ulusal  2017/16307 23.12.2019 Nanoteknolojik İyonlu Parmak Diş Fırçası
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/17232   İki Katmanlı Cu/Agcuni Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/17243 22.11.2021 İki Katmanlı Cu/Cu-Cr-Zn Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/19097 21.08.2023 Çift Dalga Boylu Ppg İle Kalp Aritmisi Belirleme Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/19170 21.04.2022 Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntı Tespit Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/19881 21.09.2021 Darbe Sönümleme Tüpleri İçin Bir İç Basınç Torbası
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/20412    Titanyum Ve Alaşımlarının Katı Hal Borlanması İçin Borlama Karışımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/22329   Kanı Yayılımı Kod Çözücüler İçin Erken Durdurma Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/22655 21.07.2020 Elektronik Cihazlar Ve Akıllı Telefonların Termal Kontrolünü Sağlayan Faz Değiştiren Madde İlaveli Yeni Bir Kılıf Yapısı
Faydalı Model Ulusal  2017/22584 25.06.2018 Sismik Enerji Sönümleyici Çelik Çapraz Komplesi
Faydalı Model Ulusal  2017/22584 21.01.2021 Sismik Enerji Sönümleyici Çelik Çapraz Komplesi                                              
Tasarım Ulusal  2017/08960 29.12.2017 Ağır Silahlı Ve Otonom Kara Aracı
Tasarım Ulusal  2017/08973 29.12.2017 Yakıt, Yağ Ve Çöp Atık Toplama Gemisi
Patent/İncelemeli Ulusal  2017/23405   Dinamik Trim Ve Stabilite Kontrol Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/01971 21.01.2021 Kolonların Eksenel Yükleme Sırasında Isıtılıp Soğutulabildiği Yüksek Sıcaklık Deney Sistemi                 
Faydalı Model Ulusal  2018/04048 21.09.2021 Faz Değiştiren Madde İlaveli Bir Isı Depolama Sistemi                                                 
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/07604   Jeoistatistik Analiz Ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri İle Çevresel Radyoaktivitenin Dağılım Haritalarını Oluşturan Paket Program                      
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/07713   Çay Yaprağı Toplama Makinesi                              
Faydalı Model Ulusal  2018/08593 29.03.2022  Kartuşlu Roketatar Tüfeği                      
Faydalı Model Ulusal  2018/08699 21.06.2021 Gemiler İçin Atık Presleme Ve Paketleme Sistemi                                                       
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/08785 24.04.2023 Öngerilmeli Kirişli Köprü Üstyapısının Hesap Yöntemi Ve Sistemi                                   
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/08786 29.03.2022 Akıllı Balistik Nişangah Sistemi                          
Tasarım Ulusal  2018/04034 24.04.2018 Sismik Enerji Sönümleyici Çelik Çapraz Komplesi                                              
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/09247 21.07.2022 Açısı Ayarlanabilir Bıçaklı Bir Silindir                                  
Patent/İncelemeli Uluslararası 2017/20412 14.07.2020  Titanyum Ve Alaşımlarının Katı Hal Borlanması İçin Borlama Karışımı
Patent/İncelemeli Uluslararası 2017/17232 PCT/TR2021/051630  İki Katmanlı Cu/Agcuni Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi
Patent/İncelemeli Uluslararası 2018/07628 14.07.2020 Gözeneksiz Yüzeylerde Uygulanan Süper Glu Yöntemi İle Oluşan Vücut İzlerinin 4'-Hidroksiantosiyanin Bileşiği İle Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi                               
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/09316   Düşük Tepe Güç - Ortalama Güç Oranına Sahip Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama Verici Ve Alıcısı                                                           
Faydalı Model Ulusal  2018/09986 21.09.2020 Kilitli Yığma Duvar Yapılanması                               
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/11959   Amerikan Yavru Çürüklüğü (Paenibacillus Larvae) Hastalığına Karşı Bitkisel Ürün                       
Faydalı Model Ulusal  2018/08690 21.12.2021 Kreynli Hasta Müdahale Gemisi                  
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/13116 22.08.2022 Anti_Grayanotoksin Özgül Antikorların Üretilmesi Ve Grayanotoksinin İmmünolojik Olarak Ölçülmesi                                              
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/14012 21.01.2022 Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme Ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği                         
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/14010 21.01.2021 Dna İle Etkileşebilen, Topoizomeraz İnhibisyonu Gösteren Ve Antikanser Etkili Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği Ve Sentez Yöntemi                                    
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/16596   Tiyosülfat Liçi Çözeltilerinden Altın Ve Gümüşün Trimercapto-S-Triazine (Tmt) İle Çöktürülerek Kazanımı                                              
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/17017 21.12.2022 Katkılı Mikro Hücresel Kompozit Basabilen 3B Yazıcı Ekstrüder                                        
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/17143 21.02.2023 Simetrik Olarak Fonksiyonel Derecelendirilmiş
Hidroksiapatit-Zirkonya-Grafen Hibrit İmplant Malzemesinin Toz
Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi                                       
Faydalı Model Ulusal  2018/17450   Yerinde Yoğunluk Ölçer                           
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/20159 26.07.2021 Transkateter Yöntem İle Takılan Mitral Kapak Tasarımı                                               
Patent/İncelemeli Ulusal  2018/20466 22.11.2021 3 Bileşenli Modüler Sismik Enerji Sönümleyici    
Faydalı Model Ulusal  2019/04093 22.03.2021 3B Yazıcılarda Sürekli Elyaf
Takviyeli Kompozit Baskı Yapabilen Ekstrüder                                                                                               
Faydalı Model Ulusal  2019/05828 21.09.2021 Titreşim Ölçüm Sistemi                                                                                          
Tasarım Ulusal  2019/02689 29.04.2019 2 Bileşenli Modüler Sismik Enerji Sönümleyici                                             
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/07056 21.06.2021 Ofdm Sistemlerinde Hermitian Simetri Kullanmadan Gerçel Değerli Sembollerin İletilmesi                                                                                 
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/07971 21.06.2021 Polarizan Mikroskoplar İçin Bütünleşik Motorize Tabla Yapısı                                             
Faydalı Model Ulusal  2019/07955 22.02.2021 Doğal Su Yüzeylerinin Temizlenmesi İçin
Bir Çöp Toplama Gemisi    
Faydalı Model Ulusal  2019/07967 21.10.2022 Plakalı Isı Ve Kütle Eşanjörü  
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/09718   Ayarlanabilir Arı Kovanı Havası Soluma Cihazı 
Faydalı Model Ulusal  2019/09714 23.01.2023 Kesme Açısı Ayarlanabilir Kesici Alet
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/09792 25.08.2022 Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu                               
Patent/İncelemeli Uluslararası PCTITR20191050566

WO2020068015
  Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme Ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği 
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2019/050565

DE112019003129
  Transkateter Yöntem İle Takılan Mitral Kapak Tasarımı         
                                 
Patent/İncelemeli Uluslararası AU2019208218 - 2019208218 24.11.2022 Antifungal Protein Türevlerinin (Protein Ve/Veya Peptit) Tatlı Su Ve/Veya Denizel Mikroalg Konaklarında Hücre Dışı Üretimi
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/12409   Kabuklu Kuruyemiş Kırma Makinesi
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/12582 21.12.2021 Sızdırmaz Kap
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/18798   Tünellerden Yararlanarak Altıgen Plaka Isı Değiştirici İle İklimlendirme Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/18761   Tünellerden Yararlanarak Isı Transferi Yöntemi İle İklimlendirme Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/18833   Pediatrik Oral Enjektör
Faydalı Model Ulusal  2019/20405 21.12.2021 Limana Vuran Deniz Dalgasından Elektrik Üreten Bir Sistem                                                 
Faydalı Model Ulusal  2019/20409 21.10.2021 İmmobil Hasta Yatakları İçin Ayarlanabilir Baş Ve Boyun Destekli Değişken Açılı Modüler Yastık Ünitesi                                         
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/20727 23.05.2022 Dalga Kıran Modelli
Ayaklı Tip Geçirgen Tersip Bendi                                                             
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/21201 21.02.2022 Kaska Yerleştirilmiş Dikey Eksenli Rüzgar Türbini
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/21132   Düşey Eksenli Rüzgar Türbinine Sahip Cami Alemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/22043 21.06.2022 GYPSOGENİN TÜREVİ İLE KALKON BİLEŞİKLERİNİN YENİ YARI SENTEZİ VE BU TÜREVLERİNİN İNSAN KANSER HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARI
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/22311   Tünellerden Yararlanarak Film Tabaka Isı Değiştirici İle İklimlendirme Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2019/23135 21.01.2022 Asetilkolinesteraz İnhibitör Etkili Suda Çözünür Kobalt (Iı) Ftalosiyanin Bileşikleri Ve Bunların Sentez Yöntemi                                
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/03876   Fusarıum Oxysporum Yp9B Suşundan İzole Edilen Antimikrobiyal, Antikanser Ve Antiviral Etkili Sekonder Metabolitler
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2020/050230   Bina Dışı Dinamik Koruma Sistemi
Pct 
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/12401 22.02.2021 Deniz Dibi Temizleme Ve Destek Robotu
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20454   Geliştirilmiş Darbe Ve Kayma Etkili Triboloji Test Cihazı.
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20611   Buluş Başlığı Tarım Zararlısı Heliothis Türlerine Karşı Kullanılabilecek Helicoverpa Armigera Nükleopolihedrovirüs Tabanlı Biyoinsektisit.
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20615   Titanyum Yüzeylerin Kutu Borlanması İçin Bir Toz Karışımı.
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2020/051307

WO2022132061A1
  Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva (Hg) Ve Altının (Au) Birlikte Kazanımı Ve Birbirindenseçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem Ve Alternatif Reaktifler
Faydalı Model Ulusal  2020/20609   Muz Kabuklarından Hazırlanan Standardize Ekstreyi İçeren Ve Ağızda Dağılan Formülasyon
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20590 20.07.2022 Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva (Hg) Ve Altının (Au) Birlikte Kazanımı Ve Birbirindenseçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem Ve Alternatif Reaktifler
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20764   Börnitrürleme
Faydalı Model Ulusal  2020/20831   Yeni Nesil Kesintisiz Güç Kaynağı
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20901   Denizlik Pencere Profili
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2020/051324

WO2022132065A1
  Tarım Zararlısı Heliothis Türlerine Karşı Kullanılabilecek Helicoverpa Armigera Nükleopolihedrovirüs Tabanlı Biyoinsektisit.
Patent/İncelemeli Ulusal  2020/20952   Fdm Grafit Matris Kompozit Batarya Termal Yönetim Sistemi: Soğutma Ve Ön Isıtma İçin Yeni Bir Tasarım
Faydalı Model Ulusal  2021/008556 21.07.2022 İntramüsküler Enjeksiyon Alanı Belirleme Aracı 
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/014021   Metalik Şerit Ve Sürekli Elyaf Takviyeli Hibrit Kompozit Tüplerin Üretimi 
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/014024 21.09.2023 Üç Yönlü Periyodik Minimal Yüzey (Üpmy) Desenli Çekirdek Yapıya Sahip Hibrit Sandviç Kompozit Panel
Faydalı Model Ulusal  2021/014613       Deli Bal Ve Orman Gülü (R. Luteum) Ekstrelerinin Anti-Hipertansif Olarak Kullanımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/015560 4.10.2023  Bir Hibrit Termoplastik Kompozit Malzeme Üretim Sistemi Ve Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/016846   Akıllı Sürekli Glukoz Görüntüleme Ve İnsülin Enjeksiyon Aleti
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018501 21.09.2023 DOĞRUDAN DAHİLİ DÖNÜŞTÜRÜCÜYE SAHİP BİR KATI OKSİTLİ YAKIT PİLİ SİSTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018361   Akımsız Ni-B Kaplama Yöntemi İle Geliştirilen Genişletilmiş Grafit Esaslı Yeni Tür Esnek Elektrotlar
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018699 21.03.2023 Otomatik Ceviz Kırma Makinası
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/018867    Rahiç İçi Yeni Görüntüleme Tekniği Uterınselfıe
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019356   Çok Kanallı Kablosuz Titreşim Ölçüm Sistemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019707 23.05.2022 Prone Pozisyon  Değişim Aparatı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019717   Arı İpeğinin Medikal Ve Kozmetik Amaçla Kullanımı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019700   Prone Pozisyon Yastığı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019692   Jugüler Venöz Kateter Sabitleyici Pansuman Aparatı
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019862   Gümüş Dore Üretimi İçin Şarj Kompoziyonu
Faydalı Model Ulusal  2021/019820   Motorlu Kuruyemiş Kırma Makinesi
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/019783   Solucan Gübresi Ve Solucan Dış Sıvısı Katkılı Gübre Tableti
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051527   Akımsız Ni-B Kaplama Yöntemi İle Geliştirilen Genişletilmiş Grafit Esaslı Yeni Tür Esnek Elektrotlar Expanded Graphite Based New Type Flexible Electrodes Developed by Electroless Ni-B Coating Method and Production Thereof
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051601

WO2023096599A1
  Direkt Ve Homojen Dahili Reforming Katı Oksit Yakıt Pili Sistemi DIRECT and HOMOGENEOUS INTERNAL REFORMING SOLID OXIDE FUEL CELL SYSTEM
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051630   Deli Bal Ve Orman Gülü (R. Luteum) Ekstrelerinin Anti-Hipertansif Olarak Kullanımı
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2021/051638   Arı İpeğinin Medikal Ve Kozmetik Amaçla Kullanımı USE OF HONEYBEE SILK FOR MEDICAL AND COSMETIC PURPOSES
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/2021/051640
WO2023101627A1
   Rahiç İçi Yeni Görüntüleme Tekniği Uterınselfıe
Patent/İncelemeli Ulusal  2021/022008   Dicranum Polysetum Ve Dicranum Scoparium Bitkilerinden İzole Edilen Antibakteriyel Özellikli Bileşikler Ve Bu Bileşiklerin Arı
Bakteriyel Hastalıklarının Tedavisinde Kullanımı
Faydalı Model Ulusal  2022/009181   Eğrisel Şekilli Akma Levhalı Metalik Sönümleyici
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/009032   Temiz Aralıklı Kateterizasyon Android Uygulama Programı
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/011564   Bor mineralleri ve bizmutoksit katkılı nötron soğurucu malzeme
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/011766   Üç boyutlu kuş savar
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/012019   SÜPERABSORBENT POLİMER
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/012321   Yaban hayatı kaza takip ve uyarı sistemi.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/012932   DAİRESEL VE ELİPSOİDAL KAYMA DONATILARI KULLANILARAK BETON YOL DERZLERDEKİ PERFORMANSLARIN ARTIRILMAS
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014089   Sıvı soğutma ve soğutucu plakaya sahip batarya ısıl yönetim sistemi.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014109 21.11.2023 Gemilerde denge kontrolüne ilişkin bir sistem.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014182   Emlak kaçak veya kayıp bedellerine konu olan yapıları otomatik tespit yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/014783   AKCİĞER ADENOKARSİNOM TÜMÖRLERİNDE İMMÜN-KAÇIŞIN BASKILANMASINA YÖNELİK İLAÇ HEDEFİ GENLER VE
PROTEİNLER
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051092
WO2023059301A2
   Bir Hibrit Termoplastik Kompozit Malzeme Üretim Sistemi Ve Yöntemi
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016234   Sezaryen örtüsü.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016293   Deniz tabanından hidrojen sülfür toplama sistemi
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051190   Prone Pozisyon Değişim Aparatı
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051188   Jugüler Venöz Kateter Sabitleyici Pansuman Aparatı
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051189   Prone Pozisyon Yastığı
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016536   İzoamilester kolofan ve bunun sentez yöntemi.
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016858   CERRAHİ OPERASYONLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI EKARTÖR TUTUCU APARAT
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/016959   YÜKSEK FIRINLAR İÇİN GEREKLİ ENERJİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN KUM SAATİ TİPİ (HİPERPOLİK KONİK
KESİTLİ) GÜNEŞ ENERJİSİ YOĞUNLAŞTIRICI KOLLEKTÖRLER İÇEREN SİSTEM
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/017062   ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR İÇİN ROTOR KONUM TESPİT SİSTEMİ
Tasarım Ulusal  2022/017146   Armatür
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/017821   Otomotiv sanayi için biyokömür esaslı sürdürülebilir yeni nesil hibrit kompozit malzeme üretimi.
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051364   WILDLIFE ACCIDENT DETECTION AND WARNING SYSTEM
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR/2022/051383 / 2023061318185600DE

DE 11 2022 000 215 T5
  A SUPERABSORBENT POLYMER
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/018781   FOTOPOLİMER REÇİNE KULLANILARAK ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÜRETİM CİHAZI VE FOTOPOLİMER REÇİNE
KULLANILARAK ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/019032   SICAK DÖVME KALIBININ KULLANIM ÖMRÜNÜ ARTIRMAK AMAÇLI KAPLAMA TABAKASI
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/019119   MANYETİK TUTMA ESASLI UZUN ÖMÜRLÜ ÇOK KULLANIMLIK YÜZEY ELEKTRİK POTANSİYELLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN
ELEKTROT TASARIMI
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051489    COVID-19 TEDAViSiNDE KULLANILMAK UZERE SARS-COV-2 ANA PROTEAZ iNHiBiTÖRÜ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051488   BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM WITH LIQUID COOLING AND COLD PLATE
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/019833   BASINÇ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK KANALLI BASINÇ TARAMA VALFİ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051557   Üç Boyutlu Kuş SAVAR
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/020977   AKIMSIZ KAPLAMA YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLEN GÜÇLENDİRİLMİŞ İNCE TANELİ SAF TİTANYUM
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/020968   TIRNAK OTU YARA MERHEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2022/021639   SU BİRİKTİRME HAZNELİ DUŞ BAŞLIĞI
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2022/051706   DAİRESEL VE ELİPSOİDAL KAYMA DONATILARI KULLANILARAK BETON YOL DERZLERDEKİ PERFORMANSLARIN ARTIRILMAS
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/000227   KETS(Kaçak Elektrik Takip Sistemi)
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/001257   ANTİKANSER VE ANTİANJİOGENİK ETKİLİ YENİ 5-FLOROURASİL VE TERPİRİDİN İÇEREN BAKIR(II) KOMPLEKSİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/001897   MODEL YÜZEYİNDE HAREKET ETTİRİLEBİLEN BİNA MODELİ TİPİ BASINÇ ÖLÇÜM PROBU
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050175 - 2023-532485   A system for stability control on ships
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050178   A Reminder System for Clean Intermittent catherization
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002135   AÇILI LEVHA SABİTLEYİCİ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050190   A NEW COPPER(II) COMPLEX CONTAINING 5-
FLUOROURACIL AND TERPYRIDINE WITH ANTICANCER AND
ANTIANGIOGENIC EFFECTS
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002148   Atık su arıtma sistemi.
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050198   A NEUTRON ABSORBER MATERIAL WITH BORON MINERALS
AND BISMUTOXIDE ADDITIVE
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002535   KISIRLIĞI ÖNLEMEK VE/VEYA TEDAVİ ETMEK ÜZERE SÜTLEĞEN ARI ÜRÜNLERİ VE/VEYA BUNLARI İÇEREN KARIŞIM
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002774   KEMOTERAPİ KAYNAKLI YUMURTALIK HASARININ İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYAN PROPOLİS FLAVANOİD KOKTEYL, MEŞEBALI, KESTANE POLENİ VE ARI SÜTÜ (POHPOR) KARIŞIMI
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/002792   RENKLİ İLAÇ İSİMLİKLİ SERUM YOLU DÜZENLEYİCİSİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/003114   PROPOLİS ÖZÜTLEME, KONSANTRE ETME VE UCUCU BİLEŞEN ELDE ETME MAKİNESİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/003050   Anoxybacillus gonensis BAKTERİSİNDEN İZOLE EDİLEN YENİ BİR PLAZMİT (pAnox1)
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050282   CURVILINEAR FLOW-PLATE METALLIC DAMPER
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/003587   KARBAZOL İÇERİKLİ ANTİKANSER AJAN
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004086   MÜHENDİSLİK YAPILARINDA GERÇEK ZAMANLI DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİN OTOMATİK TAKİP YÖNTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004089   TİTREŞİME DAYALI YAPI SAĞLIĞI İZLEMESİNDE DERİN ÖĞRENME TABANLI ANORMALLİK TESPİT SİSTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/001672   LİGNİN VE MİNERAL KATKILI YANMAYA DAYANIKLI MDF PANEL
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004504    KARIN BÖLGESİ AMELİYATLARINDA SÜTUR ATMA İŞLEMİ İÇİN YARDIMCI APARAT
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004934   ELEKTRİK İLETİM HATTI İZOLATÖRLÜ RÜZGÂR TÜRBİNİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/005007   EĞİMLİ İKİNCİL JETLERE SAHİP ÇOKLU ÇARPAN HAVA JETİ ÜRETEN AKTİF SOĞUTUCU
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/004938   KAR ERİTME MAKİNESİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/006667   EL VE EL BİLEĞİ REHABİLİTASYONU İÇİN DİNAMİK KONTROLLÜ ROBOT
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/006672   Abone Bilgi İşlemleri Sistemi (ABİS)
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/006690   SPLİT HOPKİNSON TEST SİSTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/006701   ALÜMİNYUM Al-Si DÖKÜM ALAŞIMLARINDA SİLİS MODİFKASYONU İÇİN KULLANILMAK ÜZERE BİR TOZ KARIŞIMI VEÜRETİM YÖNTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/006803   PLASTİK SÜRTÜNME-KARIŞTIRMA KAYNAK APARATI
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/008078   BAKULOVİRÜS EKSPRESYON SİSTEMİNDE ÜRETİLEN SARS CORONAVİRÜS-2 ENVELOPE (ZARF) PROTEİNİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/008767   HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA KULLANILAN ?TOTAL STATION? CİHAZI FONKSİYONLARINI YERİNE GETİRMEKÜZERE BİR SİSTEM YAPILANMASI
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050768   A DEVICE FOR PRODUCING FIBER-REINFORCED COMPOSITES USING
PHOTOPOLYMER RESIN AND A METHOD FOR PRODUCING FIBERREINFORCED
COMPOSITES USING PHOTOPOLYMER RESIN
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050799 C56075PCDE   AN ELECTRODE DESIGN FOR MEASURING SURFACE
ELECTRIC POTENTIALS USING MAGNETIC ADHESION
PRINCIPLE AND OFFERING LONG DURABILITY AND
REUSABILITY
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/009946   SİNİR AĞLARINA DAYANAN OLAY TABANLI GÖRSEL EŞ ZAMANLI KONUMLANDIRMA VE HARİTALANDIRMA YÖNTEMİ
Faydalı Model Ulusal  2023/010082   MEDİKAL AMPUL VE İLAÇ KIRMA APARATI
Faydalı Model Ulusal  2023/010330    KULLANICILARIN OKUDUĞUNU VEYA DİNLEDİĞİNİ ANLAMA SEVİYESİNİ ÖLÇMEK İÇİN BİR SİSTEM
Faydalı Model Ulusal  2023/010369   YATAK İÇİ EGZERSİZ ALETİ
Patent/İncelemeli Uluslararası PCT/TR2023/050903    ISOAMYLESTER ROSIN AND ITS SYNTHESIS METHOD
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/013798   Fusarıum oxysporum yp9b suşundan izole edilen antimikrobiyal, antikanser ve antiviral etkili sekonder metabolitler.
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/013787   Fusarıum oxysporum yp9b suşundan izole edilen antimikrobiyal, antikanser ve antiviral etkili sekonder metabolitler.
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/013781   Fusarıum oxysporum yp9b suşundan izole edilen antimikrobiyal, antikanser ve antiviral etkili sekonder metabolitler.
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/013792   Fusarıum oxysporum yp9b suşundan izole edilen antimikrobiyal, antikanser ve antiviral etkili sekonder metabolitler.
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/015616    YÜKSEK KAVİTASYON DİRENÇLİ VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR KANAT GEOMETRİSİNE SAHİP SANTRİFÜJ POMPA ÇARKI
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/015524   MEMBRAN TİPİ DEĞİŞKEN KANALLI YENİ BİR DÜZ PLAKALI ATIMLI ISI BORUSU
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/015670   ISIL ENERJİ TAHRİKLİ YENİ BİR TÜR TAŞINABİLİR PASİF SOĞUTUCU
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/015717   AROMATÖR CİHAZI
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/015722   ÇOK FONKSİYONLU MODÜLER AEROPONİK BİTKİ BÜYÜTME KABİNİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/015731   PEDİYATRİK ANESTEZİ PREMEDİKASYONUNDA KULLANILAN FARMASÖTİK FORMÜLASYONLAR VE ÜRETİM YÖNTEMİ
Faydalı Model Ulusal  2023/015739   YAKLAŞAN OLASI TEHLİKELERE KARŞI KULLANICIYI UYARAN GÜVENLİK SİSTEMLİ KULAKLIK
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/016105   LAZER-KAMERA ETKİLEŞİMLİ VE GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI YER DEĞİŞTİRME ÖLÇÜM SİSTEMİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/016596   ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF YENİ KİTOSAN KONJUGE ANTİMİKROBİYAL PEPTİTİN GELİŞTİRİLMESİ
Patent/İncelemeli Ulusal  2023/016612   HAYVANCILIK VE KÜMES HAYVANLARI SİSTEMLERİNİN SOLUNUM HAVASININ SABİTLENMESİ VE ALGYETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI