misyon ve vizyon

Misyon

MİSYON

 KTÜ’nün sahip olduğu altyapı ve akademisyen havuzunun yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmasını sağlamak, AR-GE ve yenilik odaklarında hedef kitlenin gelişmesine katkıda bulunmak ve Üniversite-Sanayi işbirliğinde bir köprü vazifesi görerek, ilgili iç ve dış destek birimleriyle işbirliği ve uyum içerisinde arayüz kimliği ile faaliyet göstermek.

VİZYON

 Üniversite- sanayi işbirliğini geliştirme kapsamında; sektörden üniversiteye, üniversiteden sektöre bilginin doğru ve zamanında akışında hedef odaklı çalışarak koordinatör role bürünen, akademik çalışmaların sanayiye uyarlanmasına ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine katkıda bulunan, üstlendiği arayüz kimliğiyle sonuç odaklı çalışan, hedef kitleye birebir hizmet eden, ulusal ve uluslararası paydaşları ile etkili iletişimi sağlayan ve işbirliğinde bulunan sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaktır.