haberler

Yeni Nesil Girişimciler Üzerine En İyi Uygulamalar

SMART Youth Projesi kapsamında; yeni nesil girişimciler üzerinde iyi uygulamalar hakkında bir araştırma yapılmış ve akıllı iş araç kutusuna (Smart Business Toolbox) yüklenmiştir. Hazırlanan iyi uygulama örnekleri, özellikle 2020'nin başında COVID-19'un zorluğuyla karşı karşıya kalan şirketler hakkındaki hikayelerin yanı sıra, bu şirketlerin diğer kriz dönemlerinde sürdürülebilirliklerini korumak için faaliyetlerini nasıl dijitalleştirdikleri ve işlerini nasıl yeniden düzenledikleri hakkında bilgiler içermektedir. Paylaşılan bu araştırmanın, krizlerin önlenmesi ve yönetimi için ne tür teknolojilerin kullanılabileceğini göstermesi nedeniyle özellikle genç girişimciler için çok faydalı olacağı, önleyici tedbirler ve sürdürülebilir girişimcilik açısından zihniyetlerini geliştireceği ve genç girişimcilere ilham vereceği düşünülmektedir.

Yayınlanan araştırma, tüm proje ortağı ülkeler olan Türkiye, Bulgaristan, İrlanda ve Romanya'dan iyi uygulamaları içermektedir. Araştırmada yer alan şirketler, pandemi ve diğer krizler gibi ekstrem olaylara maruz kaldıklarında ne tür dijital çözümleri (çevrimiçi platformlar, uzaktan çalışma çözümleri, dijital pazarlama stratejileri, chatbotlar veya diğer çözümler) uygulamaya koyduklarını ve deneyimlerini proje ekibiyle paylaşmış bulunmaktadır. Yayınlanan her hikayede, şirketlerin pandemi öncesi ve pandemi esnasındaki durumlarına ve geliştirilen çözümlerle birlikte özellikle dijitalleşme sürecinden sonraki performanslarına odaklanılmıştır.

Bu araştırmanın temel amacı, dijital teknolojilerin kriz yönetiminde uygulanmasından elde edilen somut ticari sonuçları ve çıktıları özellikle genç girişimcilerle paylaşmaktır.


13 Mayıs 2022