haberler

KTÜ TTM'nin Yürüttüğü Erasmus+ Projesi'nde ''Girişimcilere Dijitalleşme Becerileri Kazandırmayı Amaçlayan Eğitim Müfredatı'' Hazırlandı

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni temsilen Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KTÜ TTM) yürütücülüğünü üstlendiği, Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 4 ülkeden (Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya) 6 ortağın (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, VUZF Üniversitesi-Bulgaristan, Galati Dunarea de Jos Üniversitesi-Romanya ve Atlantik Teknoloji Üniversitesi-İrlanda) yer aldığı “Stratejik Yönetim, Çeviklik ve Gençlik İçin Doğru Teknolojiler (SMART Youth)” Projesi; gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, onların gerçek ve dijital dünyaya hazırlanması ve girişimciler için olası kriz durumlarına uyum sağlayabilen çevik bir işletme kurulması odaklı "Eğitim Müfredatı"nın oluşturulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı (ref 2020-2-TR01-KA205-095914) kapsamında desteklenmektedir. Projenin hedef kitlesi; ‘Girişimciliğe ilgi duyan 18-29 yasları arasındaki gençler ve öğrenciler’, ‘Yükseköğretim Kurumları’ ve ‘Gençlik Eğitimi ile İş Geliştirme alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır.

SMART Youth Projesi ile dijitalleşme yoluyla iş sürdürülebilirliği, kriz önleme ve yönetme konularında eğitim becerileri kazandırma amaçlarıyla toplamda 6 farklı eğitim modülünü kapsayan eğitim müfredatı 6 proje ortağının iş birliğiyle oluşturulmuş ve akıllı iş araç kutusuna (Smart Business Toolbox) yüklenmiştir.

İlgili müfredat; akademik ve eğitim sağlayıcı kurumlara yönelik Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ve yükseköğretim için Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemine-AKTS (ECTS) uygun olarak hazırlanmış, öğrenme çıktılarının değerlendirilmesine, geliştirilmesine ve tanınmasına ve bunların farklı eğitim sağlayıcılar arasında transferine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Proje kapsamında hazırlanan “Tanınma Araç Seti” (Recognition Toolkit); oluşturulan müfredatın başta yükseköğretim kurumları olmak üzere eğitim sağlayıcı kurumlarda kredi transferini kolaylaştırmak, yardımcı olacak bir metodoloji sunmak ve bu tamamlayıcı eğitim modüllerinin eğitim kurumlarına tanıtılmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Söz konusu araç setinin hedef grubu eğitim kurumlarının yanısıra kendi işlerini geliştirmeye ilgi duyan gençler, öğrenciler ve girişimcilerdir.

Yeni Nesil Girişimciler için oluşturulan “Eğitim Müfredatı”na ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Müfredatının AKTS’ye uygunluğu için hazırlanmış Recognition Toolkit’e ulaşmak için tıklayınız.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim müfredatını ve müfredatın kredi sisteminde tanınmasına dair tüm ayrıntıları içeren “tanınma araç seti”ni kendi kurumları kapsamında kullanmayı dileyen kurumların herhangi bir desteğe veya ayrıntılı bilgiye ulaşmaları için SMART Youth proje ekibiyle iletişime geçmesi yeterlidir.


31 Ekim 2022