duyurular

07

Temmuz

VP-KL- Validasyon Performans Değerlendirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı Başvuruya Açıldı.

KTUTTM

 

Program Adı:

VP-KL - Validasyon Performans Değerlendirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Hastalıkların risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi, vb. süreçlerde kullanılacak yerli ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün sunan projelere destek vererek, ülkemizin ekonomik ve sosyal yükünü hafifletmektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Devlet veya vakıf üniversiteleri
 • Araştırma enstitüleri
 • Kamu ve özel hastaneler
 • Halk sağlığıyla ilgili birimler
 • Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri vb.) ve Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ’ler)       
 • Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar

Bütçesi:

2023 yılı için Proje destek bütçesi, en fazla altmış milyon (60.000.000,00)TL’dir.

Süresi:

36 ay

Son Başvuru Tarihi:

Çağrı Bitiş Tarihi : 12.10.2023 23:59:00

Basılı Belge Son Teslim Tarihi : 26.10.2023

Nasıl Başvurulur? :

https://files.tuseb.gov.tr/tuseb/files/tbys/tuseb_projeleri_basvuru_kilavuzu.pdf

Programa Ait Özellikler:

Desteklenecek aday ürünün aşağıda verilen çalışmaları içermesi ve belirlenen hususları karşılaması;      

  

 • Hastalıkların tanı ve teşhisine yönelik; analitik, genetik, kimyasal, biyokimyasal, biyoteknolojik ve diğer genetik hastalık tanı teknolojilerinin (nadir hastalıklar dahil olmak üzere) ve yöntemlerin halihazırda geliştirilmiş olması,        
 • Söz konusu teknolojinin, “Performans Değerlendirme Çalışması” için hazır durumda olması,       
 • İlgili teknolojilere yönelik proje başvurusunda, prototipin varlığının ve teknoloji hazırlık seviyesinin kanıtlanmış olması,    
 • Teknoloji Hazırlık Seviyesi 4 (THS 4) tamamlanmış olması.      
 • Literatürdeki yerinin açıkça belirtilmesi,      
 • Yapılmış olan çalışmaların detaylı bir şekilde sunulması,      
 • Ürünün ticarileşme potansiyeli ve sağlayacağı sosyo-ekonomik fayda somut verilerle (Türkiye ve dünya verileri kullanılarak) belirtilmesi ve     
 • Özgün değeri ve yenilikçi yön var ise açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel