duyurular

07

Haziran

TÜSEB İG-KL - İlaç Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı Açıldı!

KTÜ TTM

Program Adı:

İG-KL - İlaç Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Türkiye’de ilaç araştırmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek, hastalıktan korunma ve tedavi için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi suretiyle ülkemiz ile bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Devlet veya vakıf üniversiteleri
 • Araştırma enstitüleri
 • Kamu ve özel hastaneler
 • Halk sağlığıyla ilgili birimler
 • Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri vb.) ve Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ’ler)
 • Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar

 

Bütçesi:

2023 yılı için Proje destek bütçesi, en fazla altmış milyon (60.000.000,00) TL’dir.

Süresi:

36 ay

Son Başvuru Tarihi:

Çağrı Bitiş Tarihi : 30.09.2023 23:59:00

Basılı Belge Son Teslim Tarihi : 14.10.2023

 

Nasıl Başvurulur? :

https://files.tuseb.gov.tr/tuseb/files/tbys/tuseb_projeleri_basvuru_kilavuzu.pdf

Programa Ait Özellikler:

Başvurusu yapılan ilaç adayının klinik araştırma fazına geçebilmek için klinik öncesi araştırmalar dahil olmak üzere gerekli Ar-Ge aşamalarını başarıyla tamamlamış olması gerekmekte olup bu kapsamda;

 

 • Klinik araştırmalarda kullanılacak olan klinik araştırma ürününün İyi İmalat Uygulamaları (İİU / Good Manufacturing Practices (GMP)) koşullarında ve tercihen Türkiye’de üretiliyor olması,
 • Araştırma ürününün, çağrı kapsamında başvurusu yapılan klinik araştırma fazına geçebilmek için ilgili klinik öncesi etkililik ve güvenlilik araştırmaları dahil olmak üzere gerekli Ar-Ge aşamalarını başarıyla tamamlamış olması,
 • Klinik öncesi toksisite çalışmalarının, İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU /Good Laboratory Practice (GLP)) sertifikasına sahip merkezlerde yapılmış olması ve kaynak dokümanlarla bu çalışmaların ispatlanmış olması ve
 • Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) cetveline göre 5D aşamasını bitirmiş olması beklenmektedir.
 • İlaç klinik araştırmalarına dair yapılacak proje başvuruları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan kılavuzların gereklilikleri dikkate alınmalıdır.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel