duyurular

14

Nisan

TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Programı 2023 Yılı Ortak Proje Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Programı 2023 Yılı Ortak Proje Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2023 yılı ikili iş birliği çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında araştırma projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

·· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

·· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

·· Kamu kurum ve kuruluşları,

·· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

600.000 TL

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje sürelerinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi:

13 Haziran 2023

Nasıl Başvurulur? :

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirmeleri,  Fransız proje ortaklarının ise Campus France(https://www.campusfrance.org/fr/bosphore) üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

· Çağrı tüm tematik alanlara açık olacaktır.

· Sadece seyahat, yayılım ve bursiyer giderleri desteklenecektir.

· Söz konusu işbirliği kapsamında, bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 60 günü geçmeyecektir.

· Çağrı kapsamında her iki kuruluşun da uygun bulduğu en fazla 8 projenin desteklenmesi öngörülmektedir. Desteklenecek projeler arasından en az 4 projenin deprem araştırmalarına yönelik olması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-bosphorus-programi-2023-yili-ortak-proje-cagrisi-acildi