duyurular

07

Şubat

TÜBİTAK-AFAD ARDEB 1001 UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

ARDEB 1001 Programı Kapsamında “1001-UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı” Başlıklı Özel Çağrı Açıldı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK-AFAD arasında deprem araştırmaları alanında ortaklaşa gerçekleştirilen eş finansmana dayalı bu yeni iş birliği çağrısının ana hedefi ülkemizde deprem konusunda gerçekleştirilen çalışmaların ve İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) ile ortaya konulan risklerin bir bütün olarak ele alınması, ülkemizde bir afet olarak deprem riskini azaltma stratejisinin ortaya konulması ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan çıktı ve etki odaklı araştırmaların gerçekleştirilmesi için gerekli desteğin verilmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Bu çağrı için başvuru kriterleri olarak TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvuruda aranan koşullar kullanılmaktadır.

Proje yürütücüsünün ve projede yer alacak araştırmacıların aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:

Yürütücü;

 • Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Araştırmacılar;

 • En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

Proje Bütçesi Üst Limiti: 1.650.000,00 (Bir Milyon Altı Yüz Elli Bin ) TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

01 Nisan 2024 23.59

Nasıl Başvurulur? :

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

 • Çağrı kapsamında aşağıdaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularından sunulacak proje önerilerine destek verilecektir.
 1. Jeodinamik Araştırmalar ve Depremin Sosyo-Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Yaygın Etkileri
 2. Depreme Yönelik Dijital Teknolojiler ve Cihazlar
 3. Depreme Yönelik İnşaat Modelleri ve Atık Yönetimi
 4. Deprem Yönetimine Yönelik Senaryo, Kestirim, Analiz Çalışmaları
 • Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi ödeneği bulunmaktadır.
 • Projelerde özel sektör kuruluşlarının katılımı teşvik edilmekle birlikte, özel kuruluş çalışanları proje ekiplerinde proje yürütücüsü ve danışman olarak görev alamaz, projede sadece araştırmacı olarak yer alabilirler.
 • Bu çağrı kapsamında en fazla 1 projede proje yürütücüsü ve 2 projede araştırmacı olarak görev alınabilir. Çağrı kapsamında ayrıca, toplamda en fazla 3 projede danışman olarak görev alınabilir.
 • Proje önerilerinde hedeflenen çalışmaların daha önce deprem konulu olarak TÜBİTAK veya AFAD-UDAP ile desteklenen proje önerilerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin tekrarı niteliğinde olmaması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.