duyurular

06

Ekim

TÜBİTAK 2561 - Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCyT) ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

KTUTTM

Program Adı:

2561 – Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCyT) ile İkili İş Birliği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Türkiye ve Arjantin'den araştırmacılar arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesini desteklemek ve ikili araştırma ağları kurarak iki ülke arasındaki bilimsel ortaklığı güçlendirmektir.

Bu Çağrı kapsamında finanse edilecek proje teklifleri, yeni bilgi üreterek, yeni bilimsel yorumlar yaparak veya teknolojik problemleri çözerek tekniğin mevcut durumuna katkıda bulunmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

  • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
  • Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
  • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

En fazla 2.000.000 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

29 Şubat 2024

(E-imza son tarihi: 7 Mart 2024)

Nasıl Başvurulur? :

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Arjantinli proje ekibiyle proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında aşağıdaki konularda sunulan araştırma projeleri değerlendirmeye alınacaktır.

a) Havacılık ve Uzay Teknolojileri

b) Yapay Zeka

c) Biyoteknoloji İlaçları

d) Deprem Araştırmaları (tematik alana bakılmaksızın, depremle ilgili tüm teklifler

deprem çalışmaları alınacaktır)

Bu konularla ilgili olmayan teklifler reddedilecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.