duyurular

25

Ocak

TÜBİTAK 1704 SAYEM Çağrısı Sürekli Başvuru Yapılabilecek!

KTUTTM

 

Program Adı:

1704-SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, sanayi kesimine yönelik üst politika belgelerinin hedefleri olan katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesidir.

Oluşturulan SAYEM platformları ile Yeşil Mutabakat kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlanması amaçlanmakta, Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle oluşturulacak olan Ar-Ge ve Yenilik Platformları başvurabilecektir

Bütçesi:

Toplam bütçe üst sınırı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) dir.

Destek Oranı:

Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, genel bütçe kapsamındaki idareler için %100’dür.

Süresi:

Ürünleştirme aşaması en fazla 48 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

Sürekli başvuruya açıktır.

Nasıl Başvurulur? :

Ürünleştirme Programı Başvurusu TÜBİTAK’a PRODİS üzerinden çevrimiçi gönderilir

Programa Ait Özellikler:

SAYEM başvurusu yapıldığında hedeflenen ürünün Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 5, tercihen THS 6 olmalıdır. THS 5 ve üzerindeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi ve THS 9’a getirilerek ticarileştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. Yalnızca THS 8 ve THS 9 seviyesinden başlayan çalışmaları kapsayan başvurular çağrı kapsamı dışındadır.

 

Bu çağrı kapsamında Yönergenin “Başvuru yapabilecek kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili sınırlamalar” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve aşağıdaki özelliklere sahip kurum/kuruluşların platformda yer alması olumlu değerlendirilecektir.

 • Hedef ürün/ ürün grubunun potansiyel müşterisi/kullanıcısı olabilecek kuruluşlar
 • TTO’lar
 • TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004) Programı, SAYEM programı, 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı, 1707 Sipariş Ar-Ge desteği alan kurum/kuruluşlar
 • Teknoloji tabanlı girişimcilere yatırım yapan kuruluşlar
 • TÜBİTAK 1512 BİGG desteği veya Teknogirişim desteği alan firmalar
 • Yenilikçi startup/teknogirişim firmaları
 • Pazar payını etkileyecek büyüklükte firma(lar)
 • Yan sanayi temsil gücü olan KOBİ’ler
 • Uluslararası Ar-Ge projesi yapmış/yapmakta olan sermaye şirketleri

Çağrı’ya sadece ortaklı başvurular kabul edilecektir. Ürünleştirme Programı Başvurusu, Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluş ve Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluşları tarafından tek bir başvuru halinde ortak olarak sunulacaktır. Ürünleştirme Programı Yürütücü ve Ortak Kuruluşlar aralarında bir İş Birliği Sözleşmesi imzalayacaktır.

 

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

 • Demir Çelik
 • Alüminyum
 • Çimento
 • Gübre
 • Kimyasallar
 • Plastikler

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1704-sayem-sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi