duyurular

07

Şubat

TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

KTÜ TTM

 

Program Adı:

TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

 Ülkemiz sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, musilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına destek sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Gerçekleşen doğal afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacılar başvuru yapabilirler.

Ayrıca, proje ekibi çalışma konusunda uzman, üniversite veya araştırma enstitüsünde görevli, en fazla 5 kişiden oluşmalıdır.

Bütçesi:

Bütçe limitleri 1002 kapsamında belirlenir. Bu program kapsamında yürütücü ve araştırmacılara PTİ ve kurum hissesi ödemesi yapılmamaktadır.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi en fazla 15 gün olabilir.  Başvuru doğal afet sonrası en geç 1 hafta içinde yapılmalıdır.

Son Başvuru Tarihi:

  • Afet sonrasında 15 günlük çalışmaları kapsar.
  • Başvurular 24 saat içinde değerlendirilerek proje yürütücüsüne sonuç bildirilir.

Nasıl Başvurulur? :

1002-C Başvuru Formu ve 1002-C Ek-1 Bütçe Tablosu doldurularak, mam.afetacil@tubitak.gov.tr adresine mail yolu ile iletilir.

Programa Ait Özellikler:

Doğal afetler odaklı kısa süreli saha çalışması için en fazla 15 gün süreli ve 5 kişi olacak şekilde saha çalışmalarının yürütülmesi için temel giderlerin karşılanması sağlanacaktır.

 

Saha çalışmasına yönelik başvurular, önemli doğa olaylarını takiben ilk 7 gün içerisinde sunulabilecek ve 1 gün içerisinde değerlendirilecektir.

Başvuruda saha araştırma planının özetlenmesi ve veri planının sunulması gerekmekte olup ilgili başvuru formunda yer alan bilgilerin ekler hariç en fazla 3 sayfa olması beklenmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-1002-c-dogal-afetler-odakli-saha-calismasi-acil-destek-programi