duyurular

17

Ocak

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Kapsamında Açılan Yeşil Dönüşüm Odaklı Çağrısı Açılıyor!

KTÜ TTM

Birlikte çalışma ve birlikte başarma modeline (co-creation) dayalı destek mekanizmamız olan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) çağrısına özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle oluşturulacak olan Ar-Ge ve Yenilik Platformları başvurabilecektir. Bu platformlar aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır. TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrılar sürekli başvuruya açık olacaktır.

Not: Çağrıya başvuru yapacak platformların yapacakları başvurular için Ürünleştirme Programı (ÜPG) toplam bütçesi üst sınırı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olacaktır.

Çağrı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız.