duyurular

12

Ocak

NEURON Cofund2 Projesi 2024 Ortak Uluslararası Çağrısı Açıldı

KTÜ TTM

NEURON Cofund2 Projesi 2024 Ortak Uluslararası Çağrısı

TÜBİTAK

Çağrının amacı, çift yönlü merkezi sinir sistemi-vücut etkileşimlerinin nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların oluşumu ve ilerlemesi üzerindeki rolüne ilişkin bilgileri geliştirmeye yönelik kritik translasyonel ve klinik soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 v Proje başına 200.000 Avro’yu,

 v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu,

   § Özel kuruluşlar için 200.000 Avro’yu aşamaz.

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Uluslararası başvuru için; 08 Mart 2024 (14:00:00 CET)

Ulusal başvuru için; 15 Mart 2024 (23:59 TSİ)

Uluslararası başvuru için, https://ptoutline.eu/app/neuron_bb

Ulusal başvuru için, https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

 

a) Çift yönlü beyin-vücut etkileşiminin nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların patogenezi ve/veya etiyolojisindeki rolüne ilişkin temel araştırmalar. Bu araştırmalar, mevcut çağrı bağlamında ilgili olduğu düşünülen yenilikçi veya paylaşılan kaynakların ve teknolojilerin geliştirilmesini içerebilir.

b) Beyin-vücut iletişimindeki değişikliklerin patolojinin ilgili sürecini oluşturduğu hastalıklar için önleme, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon prosedürlerine yönelik yeni stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan klinik öncesi ve klinik araştırmalar.

 

Aşağıdaki araştırma alanları bu çağrının kapsamı dışındadır:

 

· AB Ortak Programı – Nörodejeneratif Hastalık Araştırması (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif bozukluklar,

· Nöro-onkolojiye odaklanan öneriler,

· Beyin-vücut etkileşimi yönüne odaklanmayan, öncelikle periferik organ işlevleriyle (örneğin akciğer, duyu organları, karaciğer, kardiyovasküler vb.) ilgilenen öneriler,

· Nörobiyolojik mekanizmaları göz ardı ederek yalnızca teknolojik gelişmelere odaklanan öneriler.

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/neuron-cofund2-projesi-2024-ortak-uluslararasi-cagrisi-acildi