duyurular

28

Eylül

Kümelenme Destek Programı 4. Çağrı Duyurusu Yayınlandı

KTUTTM

Program Adı:

Kümelenme Destek Programı 4. Çağrı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Amacı:

Ülkemiz sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya

ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Program kapsamında kümelenme birliktelikleri desteklenmektedir.

(Kümelenme birlikteliğinin kurulabilmesi için birbirleri ile ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren en az 20 firmanın birliktelik içinde yer alması zorunludur.)

Bütçesi:

Bütçe limiti bulunmamaktadır.

Destek Oranı:

İş planı bütçesinin %70’i Bakanlık tarafında hibe olarak karşılanacaktır. Yerli Malı Belgesine sahip makine/ekipman alımında ilave %15 destek oranı uygulanacaktır.

Süresi:

5 Yıl (2 yıla kadar uzatılabilir)

Son Başvuru Tarihi:

3 Kasım 2023        (Eksik Belge Tamamlama: 6 Kasım 2023-17 Kasım 2023)

Nasıl Başvurulur? :

Başvuru http://kumelenme.sanayi.gov.tr/ adresinde yer alan Başvuru Formlarının e-devlet girişiyle doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Kümelenme birliktelikleri aşağıda belirtilen alanlarda desteklenecektir:

  1. Küme koordinasyonunu, farkındalığını veya etkinliğini geliştirme,
  2. Faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme,
  3. Verimlilik,
  4. Yenilik.

Desteklenen Giderler

- Personel giderleri,

- Seyahat ve konaklama giderleri,

- Makine-ekipman, yazılım ve donanım alım giderleri,

- Danışmanlık ve hizmet alım giderleri,

- Sarf malzeme maliyetleri,

- İş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri,

- Genel idari giderler.

 

Kümelenme birlikteliğinin 11’inci Kalkınma Planında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörler olan;

-Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21),

-Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),

-Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26),

-Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27),

-Makine (NACE Kodu 28)

-Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

sektörlerinde faaliyet göstermesi halinde başvuru değerlendirmesinde ilave puan uygulanacaktır.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.