duyurular

05

Nisan

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci ve Son Proje Teklif Çağrısı Açıldı!

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Çağrı kapsamında projeler; küçük ölçekli ve standart projeler olarak sınıflandırılmakta olup iki proje ölçeği için de ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

 

Program Adı:

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Proje Teklif Çağrısı

Küçük Ölçekli Projeler

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Avrupa Birliği

Öncelikleri ve Amaçları:

 • Öncelik 2. Clean and Green Region
 • Özel Amaç 2.4. Ekosistem temelli yaklaşımların dikkate alınarak iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi ve bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi
 • Özel Amaç 2.7. Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyoçeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının ve muhafazasının geliştirilmesi, her türlü kirliliğin azaltılması
 • Öncelik 3. Competent and Resilient Region
 • Özel Amaç 3.3. Özellikle insandan insana faaliyetleri teşvik ederek karşılıklı güven oluşturulması

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Eğitim ve Araştırma Kurumları (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler, MEB'e Bağlı Okullar)
 • Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri)
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri)
 • Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar (Kalkınma Ajansları/İdareleri/Birlikleri, Odalar, Borsalar, Kooperatifler)
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Vakıflar, Dernekler, diğer STK'lar)

Proje Bütçesi:

En az 250.000 Euro, en fazla 500.000 Euro

Proje Süresi:

En fazla 18 ay

Destek Oranı:

%90

Son Başvuru Tarihi:

28 Haziran 2024

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://jems-bsb.mdlpa.ro/ adresindeki Ortak elektronik izleme sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

 • Bir kurum başvuru sahibi olarak küçük ölçekli (Small Scale) bir proje için Öncelik başına yalnızca bir hibe alabilir.
 • Programda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da yer almakta olup söz konusu ülkelerin Program alanına dahil olan bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi şartı aranıyor.
 • Proje başvurularında Program ülkelerinden en az 1 AB üyesi ülkenin ve en az 1 AB üyesi olmayan ülkenin geliştirilecek proje ortaklığında yer alması gerekiyor.
 • Küçük ölçekli projelerde en az 3 en fazla 4 kurum ve kuruluşla ortaklık kurulabilir.
 • Aynı ülkeden en fazla 2 kurum ortaklık yapısına katılabilir.
 • Ülkemizde Program alanına dâhil illerimiz; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.
 • Proje ana bütçe kalemleri; personel, ofis ve yönetim, seyahat ve konaklama, ekipman, dış uzmanlık ve hizmet alımından oluşabilir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.

 

 

Program Adı:

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Proje Teklif Çağrısı

Stadart Projeler

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Avrupa Birliği

Öncelikleri ve Amaçları:

 • Öncelik 1. Smart Region
 • Özel Amaç 1.1. Araştırma ve yenilik kapasitelerinin ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
 • Öncelik 2. Clean and Green Region
 • Özel Amaç 2.4. Ekosistem temelli yaklaşımların dikkate alınarak iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi ve bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi
 • Özel Amaç 2.7. Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyoçeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının geliştirilmesi, her türlü kirliliğin azaltılması

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Eğitim ve Araştırma Kurumları (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler, MEB'e Bağlı Okullar)
 • Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri)
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri)
 • Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar (Kalkınma Ajansları/İdareleri/Birlikleri, Odalar, Borsalar, Kooperatifler)
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Vakıflar, Dernekler, diğer STK'lar)

Proje Bütçesi:

En az 501.000 Euro, en fazla 1.500.000 Euro

Proje Süresi:

En fazla 30 ay

Destek Oranı:

%90

Son Başvuru Tarihi:

28 Haziran 2024

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://jems-bsb.mdlpa.ro/ adresindeki Ortak elektronik izleme sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

 • Bir kurum başvuru sahibi olarak Standart (Regular) bir proje için Öncelik başına yalnızca bir hibe alabilir.
 • Programda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da yer almakta olup söz konusu ülkelerin Program alanına dahil olan bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi şartı aranıyor.
 • Proje başvurularında Program ülkelerinden en az 1 AB üyesi ülkenin ve en az 1 AB üyesi olmayan ülkenin geliştirilecek proje ortaklığında yer alması gerekiyor.
 • Standart projelerde en az 4 en fazla 6 kurum ve kuruluşla ortaklık kurulabilir.
 • Aynı ülkeden en fazla 2 kurum ortaklık yapısına katılabilir.
 • Ülkemizde Program alanına dâhil illerimiz; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.
 • Proje ana bütçe kalemleri; inşaat/altyapı, personel, ofis ve yönetim, seyahat ve konaklama, ekipman, dış uzmanlık ve hizmet alımından oluşabilir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.