duyurular

29

Mart

Interreg Next 2021-2027 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Tanıtım Etkinliği

KTUTTM

 

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, 2014-2020 yılları arasında 53,9 Milyon Avro bütçe ile Karadeniz havzasındaki ülkeler ile ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacı ile uygulanmıştır. Programda, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır. Program kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere iki teklif çağrısına çıkılarak toplamda 56 proje desteklenmiştir.

2021-2027 döneminde de uygulanacak olan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Interreg NEXT) çalışmaları başlamış olup program belgesi 13 Aralık 2022 tarihli Avrupa Komisyonu kararı ile kabul edilmiştir. İlk teklif çağrısının 30 Mart 2023 tarihinde duyurulması kararlaştırılan ve öncelikleri aşağıda belirtilen program kapsamında, projelerin desteklenmesi için 72 Milyon Avro bütçe ayrılmıştır. 

  1. PO1: Daha akıllı ve rekabetçi bir Avrupa

• SO 1: Araştırma ve yenilik kapasitelerinin ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

  1. PO2: Daha yeşil ve düşük karbonlu bir Avrupa

• SO 4: Eko-sistem temelli yaklaşımları dikkate alarak iklim değişikliğine uyum ve afet riskinin önlenmesi, dayanıklılığın teşvik edilmesi

• SO 7: Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının muhafaza edilmesi ve bunun geliştirilmesi ve her türlü kirliliği azaltmak

Avrupa Birliği Başkanlığı ev sahipliğinde, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10:00 - 12.30 arasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları Bilgilendirme Etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir. Etkinliğin bir bölümünde "Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" altında 30 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak ilk teklif çağrısına dair başvuru şartları ve öncelikleri de ele alınacaktır.

Program Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Tanıtım Etkinliğine Kayıt Olmak İçin Tıklayınız.