duyurular

18

Ocak

Erasmus+ 2023 Yılı Merkezi Projeler Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlandı

KTÜ TTM

Ülkemizin etkin olarak 2004’den bu yana katılım sağladığı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe program olan Erasmus+ Programı ve 2018’den beri yer aldığı Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı (ESC) başvuruları yapıldığı kuruma göre 2’ye ayrılmaktadır. Başvuruları doğrudan Ulusal Ajansa yapılan projeler “ülke merkezli projeler” olarak adlandırılırken, başvuruları doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılan projeler “merkezi projeler” olarak adlandırılmaktadır.

 

2023 YILI ERASMUS+ PROGRAMI MERKEZİ PROJE FIRSATLARI

Avrupa Üniversiteleri:

 • ECHE sahibi yükseköğretim kurumları arasında ortak değerlere ve üzerinde anlaşmaya varılan ilkelere dayalı olarak uzun vadeli kurumsal, yapısal ve stratejik iş birliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yükseköğretim Alanında Jean Monnet Faaliyetleri:

 • AB konularıyla ilgili araştırma ve öğretme faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı ve üniversite öğrencilerinden politika yapıcılara, kamu görevlilerinden sivil topluma kadar çok çeşitli kitlelerin AB hakkında bilgi sahibi olmalarını destekleyen faaliyetlerdir

Erasmus Mundus Eylemi:

 • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisan Dereceleri; farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek herhangi bir disiplinde lisans programı hazırladıkları ve ortak diploma sunacak şekilde eğitim verilmesini sağlayan proje türüdür.
 • Erasmus Mundus Program Tasarımı; yükseköğretim kurumlarına yeni ortak yüksek lisans programı oluşturmaları için kısa süreli hibe sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme:

 • Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın bir itici gücü olarak programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarının ve sitemlerinin uygunluğunu, erişilebilirliğini ve yanıt verebilirliğini desteklemeyi amaçlayan programdır.

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme:

 • Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gençlik örgütlerinin bir itici gücü olarak, gençlik ve yaygın öğrenme alanında uluslararası iş birliğini ve politika diyaloğunu desteklemeyi amaçlayan programdır.

Avrupa Gençliği Bir Arada (European Youth Together):

 • Avrupa’daki gençlerin kurulan bölgesel ortaklıklar ile gençlik ağları oluşturmayı amaçlayan bu uluslararası proje ile eğitim faaliyetleri fiziksel ve çevrimiçi ağ değişimleri aracılığıyla desteklenmektedir.

İleriye Dönük Projeler:

 • Yaygınlaştırma potansiyeline sahip yenilikçi politika yaklaşımlarını belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve değerlendirmeyi, böylece eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan projelerdir.

Spor Destekleri:

 • Bu başlık kapsamında; Spor ve sporda bütüncül yaklaşım anlayışlarını temel alan 4 adet uluslararası iş birliği  projesi bulunmaktadır.

-Spor Alanında İş Birliği Ortaklıkları,

-Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar,

-Spor Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri,

-Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri.

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler:

 • Kültürlerarası diyalog ile sosyal ve dijital becerilerin gelişimini destekleyen çevrim içi etkinliklerdir.

Yenilik İçin İttifaklar:

 • Bilgi gelişimine uyarlanabilir nitelikte; yenilikçiliği güçlendirmek için dijital becerileri, döngüsel ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş için yeşil becerileri destekleyen sektörel ve sektörler arası iş birliğine dayanan uluslararası projelerdir.

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri:

 • Mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçiliği ve mükemmelliği, yeniliklere, bölgesel kalınmaya, sosyal kapsayıcılığa katkıda bulunan yerel ortaklıkları “beceri ekosistemleri” oluşturmak için bir araya getirmeyi amaçlayan projelerdir.

 

2023 YILI ERASMUS+ PROGRAMI MERKEZİ PROJE FIRSATLARI

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları:

 • Dayanışma amacıyla en az 2 farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri gönüllük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek merkezi projelerdir.

İnsani Yardım Gönülülük Projeleri:

 • İnsani yardım operasyonlarının devam ettiği üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen bu projelerde 18-35 yaş arasındaki gençlerin, ihtiyaç sahibi insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kısa süreli veya uzun süreli gönüllülük faaliyetleri ile topluma katkıda bulunma fırsatları sunmaktadır.

 

Program Rehberi ve Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.