duyurular

14

Aralık

ERA4Health Ortaklığı''Kardiyovasküler Hastalıklarda Yenilikçi Terapötik Stratejilerin Geliştirilmesini Hedefleyen Araştırmalar''

KTUTTM

 

Program Adı:

ERA4Health Ortaklığı “Kardiyovasküler Hastalıklarda Yenilikçi Terapötik Stratejilerin Geliştirilmesini Hedefleyen Araştırmalar (CARDINNOV)”

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

ERA4Health Avrupa Ortaklığı, Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi kapsamında kurulmuş bir kamu-kamu ortaklığıdır. Ortaklık kapsamında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinin belirlenerek iş birliği sağlanması, veri paylaşımı ve uluslararası ortak çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Söz konusu ERA4Health Ortaklığı 2023 yılı çağrısının başlığı “Kardiyovasküler hastalıklarda yenilikçi terapötik stratejilerin geliştirilmesini hedefleyen araştırmalar (CARDINNOV)” olarak belirlenmiştir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100,
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

 • 1. Aşama Uluslararası Başvuru için son tarih: 7 Şubat 2023
 • 2. Aşama Uluslararası Başvuru için son tarih: 15 Haziran 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup; https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Proje önerileri kapsamında, aşağıdaki konulardan birini veya her ikisini ele alan araştırmalar sunulması gerekmektedir.

 

 1. Kalbin ve/veya kan damarlarının onarımı ve/veya yenilenmesi:

Proje önerileri aşağıdaki konulara odaklanmalıdır:

 • Klinik olarak ilgili ve moleküler ve hücresel düzeye ve/veya bu iki düzeyarasındaki bağlantıya dayanan bütünleştirici bir yaklaşımın tanımlanması. Yetersiz bilinen mekanizmalar projelerin odak noktası olmalıdır; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, inflamatuar reaksiyon, amiloid birikimi, tromboembolizm ile bağlantılı ve/veya makrovasküler kompartman ve otonom sinir sistemi ile ilgili endojen onarım mekanizmaları gibi mekanizmalar ele alınabilir.
 • Ve/veya biyoaktif biyomateryaller/biyomühendislik yamaları veya greftlerle birlikte hücre ve hücre temelli olmayan yaklaşımların geliştirilmesi.

 

 1. Kronik kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon:

Proje önerileri, kronik kalp yetmezliğinden (özellikle korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ile), atriyal fibrilasyondan ve/veya her iki hastalıktan sorumlu patofizyolojiyi tersine çevirebilecek tedavi stratejilerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Terapötik stratejiler, hasta komorbiditeleri ve potansiyel tedavileri de hesaba katmalıdır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Ulusal süreç dökümanına ulaşmak için;

www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/era4health_cardinnov_jtc2023_ulusal_surec_dokumani.pdf

Çağrı rehberine ulaşmak için;

era4health.eu/wp-content/uploads/2022/11/ERA4Health-JTC2-pre-announcement-Final.pdf