duyurular

30

Mart

B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

B GRUBU AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten ve problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek ticarileşme potansiyeli taşıyan ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 Proje yürütücüsü;

-Yükseköğretim Kurumu, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,

 

-Yükseköğretim kurumları dışındaki diğer Kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.

Bütçesi:

1.500.000,00 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

2023-B 1. Dönem 17/03/2023 -17/05/2023

2023 B 2. Dönem 01/07/2023-01/08/2023

Nasıl Başvurulur? :

https://tbys.tuseb.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir. 

 1. Beyin Bilgisayar Ara yüzleri
 2. Biyomalzeme
 3. Biyoteknoloji
 4. Doku Mühendisliği
 5. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp  (Direnç taşıma özelliğine sahip mikroorganizmalara yönelik Ar-Ge Projeleri)
 6. Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
 7. Medikal Robotik
 8. Nörobilim
 9. Rehabilitasyon Teknolojileri
 10. Tanı Kiti
 11. Tıbbi Cihaz
 12. Yapay Organ

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tuseb.gov.tr/