duyurular

19

Aralık

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

KTÜ TTM

Program Adı:

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki amaçlardan en az birine Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere etkileşimli uygulamalarla ulaşılması hedeflenmektedir:

  • Özel gereksinimli bireylerin bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etmek ve bilişsel, sosyal, görsel, motor becerilerini geliştirmek,
  • Özel gereksinimli bireylere ve bu kişilere hizmet veren bireylere yönelik bilimsel veriyle desteklenen özgün yöntem, teknik, materyal, içerik ve uygulamaları yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmak,
  • Özel gereksinimli bireylere yönelik bilimsel veriyle desteklenen nitelikli örnekleri uyarlamak ve/veya yaygınlaştırmak,
  • Özel gereksinimli bireylerin bağımsız ve aktif yaşamı destekleyen fiziksel ve sosyal ortamlara katılımını kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırmak,
  • Özel gereksinimli bireylerin kişisel ve mesleki olarak gelişimlerini sağlayan çalışmaları desteklemek,
  • Özel gereksinimli bireylerin yetişkinlik ve yaşlılık sürecini sürdürme konusunda hazırlık yapmalarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Özel gereksinimli bireylere yönelik acil durum, güvenlik ve barınma hizmetlerinin çeşitlerini ve niteliklerini artırmaya yönelik çalışmaları desteklemek.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

- Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

- Kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

Bütçesi:

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 280.000 TL (KDV dâhil)’dir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

29 Ocak 2024 (Saat: 17.30)

Nasıl Başvurulur? :

https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Alanları, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarımsal Bilimler ve Tıbbi Bilimler alanlarında proje sunulabilir. Proje önerisi ve etkinlikler, hedef kitlenin yaş grupları, eğitim seviyeleri ve özel gereksinim durumları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4008-ozel-gereksinimli-bireylere-yonelik-kapsayici-toplum-uygulamalari-destekleme-programi-2023-yili