duyurular

14

Kasım

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

KTUTTM

Program Adı:

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilimsel bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak,

merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

a. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

b. En az tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak,

c. Bir kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

Bütçesi:

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 280.000 TL (KDV dâhil)’dir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

13 Aralık 2023 (Saat: 17.30)

Nasıl Başvurulur? :

http://bilimtoplumpbs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

Çağrı alanları Temel Çağrı Alanları ve Tematik Çağrı Alanlarından oluşur.

 

a. Temel Çağrı Alanları

- Doğa Bilimleri

- Mühendislik ve Teknoloji Alanları

- Sosyal ve Beşeri Bilimler

- Tarımsal Bilimler

- Tıbbi Bilimler

b. Tematik Çağrı Alanları

- İklim Değişikliği

- Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

- Yapay Zeka ve Uygulamaları

- Havacılık ve Uzay

 

Temel Çağrı Alanlarından yapılan başvurularda herhangi bir alan seçme zorunluluğu bulunmazken, Tematik Çağrı Alanlarından yapılan başvurularda bir alan seçilir ve sadece seçilen alan ile ilgili etkinliklerden oluşan proje önerileri sunulur. Tematik çağrı alanından yapılan başvurularda etkinlikler seçilen tematik alan ile bütünüyle örtüşmelidir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.