duyurular

22

Mayıs

2556 - Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile 2023 Yılı Ortak Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

2556 – Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile 2023 Yılı Ortak Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrının amacı, Akademi-Sanayi İşbirliği projeleri aracılığıyla bilim ve sanayi alanında Türk ve Katarlı katılımcılar arasındaki işbirliğini yoğunlaştırmaktır. Beşinci dönemin teması FinTech'tir. "Akademi-Sanayi İşbirliği Projeleri", en az bir Türk akademik kurumu (kamu araştırma merkezi/yükseköğretim kurumu/eğitim ve araştırma hastanesi) ve bir Katar merkezli akademik kurumun yanı sıra en az bir Türk sanayi ortağı ve bir Katar merkezli araştırma son kullanıcısının gönderen ve işbirliği yapan kurumlar olarak katılımını gerektiren Ar-Ge projeleridir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Akademiden Principal Investigator (PI) ve Lead Principal Investigator (LPI)'ın doktora derecesine sahip olması beklenmektedir.
 • Kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörden LPI/PI'ın en az lisans/lisans derecesine sahip olması beklenmektedir.
 • Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları (kamu araştırma merkezleri, büyükşehir/ilçe belediyeleri dahil), KOBİ'ler ve büyük şirketler, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Bütçesi:

TÜBİTAK, her bir proje için sekiz milyon (8.000.000 TL) Türk Lirasına kadar destek sağlamaktadır. (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç).

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Akademi / kamu kurum / kuruluşlarından ortak(lar)ın toplam bütçesi, toplam proje bütçesinin %40'ından fazla olamaz.

Süresi:

Proje süresi en fazla üç yıldır.

Son Başvuru Tarihi:

4 Temmuz 2023 saat 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Başvuruda bulunacak proje önerilerinin, aşağıda verilen Fintek (FinTech) alanındaki uygulamaları kapsamaları beklenmektedir:

 • Ekonomik ve Kültürel etki
 • Akıllı ve Güvenli Ödemeler
 • İslami Finans
 • Kayıt Teknolojisi
 • Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciler

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2556-katar-ulusal-arastirma-fonu-qnrf-ile-2023-yili-ortak-cagrisi-acildi