duyurular

28

Aralık

2549 TÜBİTAK - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı

KTÜ TTM

Program Adı:

2549 TÜBİTAK - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) İkili İşbirliği Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (National Centre for Research and Development-NCBR) arasında açılan çağrı ile Türkiye ve Polonya’dan sanayi kuruluşları tarafından birlikte yürütülecek olan Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.

• Özel kuruluşların başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde bulunmaları önerilmektedir.

Bütçesi:

• Kazanan her proje, mevcut çağrı bütçesi kapsamında TÜBİTAK'tan 5.250.000 TL'ye kadar (genel giderler ve PTİ hariç) fon alacaktır.

• Kural olarak, fon almaya hak kazanan Türk akademi / kamu kurumu ortakları, öneri başına 2.000.000 Türk lirasına (genel giderler ve PTİ hariç) kadar fon alabilir ve Türk sanayi ortakları, öneri başına toplam 5.250.000 Türk lirasına (genel giderler ve PTİ hariç) kadar fon alabilir.

Destek Oranı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Projelerin süresi en az 24 en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

4 Mart 2024

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

2549 TÜBİTAK - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) İkili İş Birliği çağrısı kapsamında,

• Sağlık: İlaçlar, Biyomalzemeler, Tıbbi Tanı Kiti

• Gelişmiş Malzeme Teknolojileri: Biyomalzemeler, Polimerler ve Plastikler

• Gıda ve Tarım: Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri, Gıda Biyoteknolojisi

• Enerji: Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji

alanlarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

 

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Polonyalı proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber: