duyurular

17

Ocak

2232- A Uluslararası Lider Araştırmacılar ve 2232- B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programları

KTÜ TTM

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2232- A Uluslararası Lider Araştırmacılar ve  2232- B Uluslararası Genç Araştırmacılar(40 yaş altı) Programları kapsamında ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere  katkı  sağlamak  üzere, alanlarında  yaptıkları  üst  seviye  bilimsel  ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk  bilim  insanları  olmak  üzere  nitelikli  araştırmacıların  yurtdışından  Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını üniversitemizde yürütmeye devam etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 ay olan projelerde yürütücüye yönelik, burs, PTİ, aile desteği (tüm aile fertleri için sağlık sigortaları ve yol masrafları dahil), araştırma desteği (1.250.000 ₺), araştırma ekibinin oluşturulması desteği, araştırmacılar için PTİ, mentörlük gibi destekler verilmektedir.

Üniversitemiz akademisyenlerinin yurtdışında bağlantılı oldukları bilim insanlarıyla iletişime geçerek söz konusu programlar hakkında bilgi vermeleri ve kendilerinin de proje araştırma ekibine dahil oldukları başvuruların onaylanması durumunda, Üniversitemiz Rektörlüğünce aşağıdaki teşvik ve desteklerin verilmesi mümkündür;

  • Projelerin araştırma ekibinde yer alan akademisyenlerimize akademik yükseltme kriterlerinde en az TÜBİTAK 1001 puanı eş değerinde puan verilmesi, TÜBİTAK 1001 projelerinin yürütücülüğünde kazanılan tüm avantajlardan faydalanabilme, (profesörlük atamaları için AR-GE projesi zorunluluğu vb.)
  • Projelerin araştırma ekibinde yer alan akademisyenlerimize BAP programlarında ek destek verilmesi
  • Kurum hissesinin proje araştırmalarında kullanılmak üzere proje ekibine verilmesi
  • Projelerin başvuru aşamasından sonlandırılmasına kadar tüm teknik ve idari süreçlerde KTÜ TTM desteği (proje başvurusu ön değerlendirme, destek almaya hak kazanılan projeler için teknik, idari ve mali süreçlerde danışmanlık vb.)

***İlgili programlar kapsamında yurtdışından bilim insanlarıyla irtibatı bulunan akademisyenlerimiz, proje başvuru ve hazırlık aşamaları için Merkezimiz ile iletişime geçebilir, destek alabilirler.

2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Hk Detaylı Bilgi ve 2023 Yılı Çağrı Duyurusu İçin Tıklayınız 

2232 - B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı Hk Detaylı Bilgi ve 2023 Yılı Çağrı Duyurusu İçin Tıklayınız