klinik işbirlikler

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Akademik Kurulu'nun 13.06.2022 tarihi 02 sayılı kararı ve KTÜ Rektörlüğü'nün 17.06.2022 tarihli, E-44710342-903.07.01-26036 sayılı yazısı ile araştırma, eğitim ve hizmet kapsamında Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aneztezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ile  işbirliği başlatılmıştır.

Kapsam

2022-2023 Güz dönemi vaka toplantıları