kapsam

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ İŞBİRLİĞİ KAPSAMI

 

Amaç

Üniversitelerin üç temel amacı olan “Araştırma, Eğitim ve Hizmet” kapsamında KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün KTÜ Farabi Hastanesi’nin ilgili birimleri ve Tıp Fakültesi’nin ilgili Anabilim Dalları ile multidisipliner işbirliklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Faaliyet kapsamı

Araştırma:

-Klinik araştırmalar yapabilmek,

-Klinik uzman sorumlu hekim ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü klinik koordinatörünün planladığı ortak çalışmalarda birime görevlendirilen öğretim elemanlarının koordinasyonunu sağlamak,

-Bilimsel çalışmalar için toplantılar planlamak, çalışma önerilerinde bulunmak ve toplantılarda sunmak,

-Araştırma üniversitesi olmamız münasebetiyle öğretim üyelerinin performans göstergelerinin arttırılması için faaliyetleri arttırmaktır.

Eğitim:

            - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün klinik uygulama/staj kapsamındaki uygulama eğitimleri için altyapı oluşturmak,

-Akredite bir bölüm olmanın önemli bir basamağı olarak klinik eğitim alt yapısının güçlendirilmesini sağlamak,

            -Lisansüstü Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde programda yer alması planlanan Klinik Uygulama dersinin gerçekleşmesini sağlamak,

            -Cerrahi öncesi ve sonrası dönemleri de kapsayan hasta eğitimleri gerçekleştirmek,

            -Bilimsel ve toplumsal eğitim etkinlikleri düzenleyerek fizyoterapi ve rehabilitasyon bilincini multidisipliner sağlık ekibinin diğer üyelerinde de geliştirmektir.

Hizmet:

-Fizyoterapist işgücünü üniversite hastanesi ile entegre ederek hastaların ilgili birimlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanmasını sağlamak,

-Toplumsal katkı içeren sosyal sorumluluk projeleri ile etkinlikler düzenlemektir.