aday öğrenci

Genel Bilgi

Mevcut teşkilat yapısında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılınca ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  Eğitim öğretim süresi 4 yıl'dır. Dersler Teorik (%30) ve Uygulamalı (%70) olarak yürütülmeketdir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olabilmek için öğrencinin 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümümüz sahanın (alanın) ihtiyaçlarına odaklanarak kurulmuştur. Bu anlamda bölümümüz alanında hizmet verecek vasıflı insan gücünü yetiştirmek için, öğrencilerinin edindikleri teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirmesini sağlamaktadır. Sahadaki değişimleri yakından takip etmeyi ve eğitim programlarını sürekli olarak değişim gösteren sahanın gelişimine ve ihtiyacına göre yenilemeyi hedeflemektedir.

 

Eğitim ve Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunlarına, sağlıklı, hasta ve engelli bireyleri değerlendirme, tanımlama, tedavi programını planlama, uygulama, gerektiğinde değiştirebilme ve sonlandırabilme becerilerini kazandırabilmeyi; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize edebilme ve uygulama becerisini kazandırabilmeyi; mesleki etik prensipler çerçevesinde kayıt tutma ve rapor hazırlayabilme becerisini kazandırabilmeyi; yaşam boyu eğitim prensibi ile araştırma ve proje çalışmaları kapsamında güncel ve kanıta dayalı bilgiye erişim için literatürü etkin kullanmayı; araştırma planlama, sonuçlandırma, sonuçlarını sunma ve raporlama becerisini ve eleştirel bakış açısını kazandırmayı; birey aile, grup ve toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen gereksinimlerine yönelik gelişmelere duyarlı, süreci izleyebilme ve uygun sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı verebilme becerisini kazandırabilmeyi; sağlık ekibi içerisindeki ve diğer disiplinlerdeki profesyoneller ile etkin iletişim kurabilmeyi; verimli ve etik prensipler doğrultusunda çalışabilme becerisini kazandırabilmeyi amaçlamaktadır.  Yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi fizyoterapistlik mesleğinin gelişimi ve uluslararası görünürlüğü için verimli ve yenilikçi bakış açısı ile kullanabilen fizyoterapistler yetiştirmeyi önemsemektedir.

Akademisyenlerimiz
Bölümümüzde 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız sorumlu oldukları lisans dersleri ile birlikte birçok bilimsel araştırma ve projelerde de görev almaktadır. Bölümümüzde öğretim elemanları tarafından yürütülen KTÜ BAP ve TÜBİTAK gibi projelere öğrencilerin katılımı ve teşvik edilmesine önem verilmektedir. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Staj Programı

KTÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj/Derse Bağlı Uygulama Komisyonu Yönergesi' kuralları çerçevesinde, eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj yapmaları zorunludur. Bölümden mezun olabilmek için; ders programı içerisinde IV. ve VI. yarıyıl sonlarında zorunlu yaz stajı yapılması planlanmaktadır. Son sınıfta ise iki dönem boyunca farklı hastanalerde ve farklı anabilim dallarında dönem içi klinik uygulamaları bulunmaktadır.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri için tıklayınız.

Laboratuvar ve Uygulama

Bölümüzde 2 adet eğitim laboratuvarı ve temel tıp bilimleri anatomi laboratuarı bulunmaktadır. Klinik uygulama sahalarının diğer mevcut bölümlerimizden farklı alanlarda yapılacağı için önerdiğimiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün, Fakültemizin bulunduğu üniversite yerleşkesinin uygulama alanlarına yakın mesafede olması önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Laboratuvarlar ile ilgili içeriğe bölüm sayfamızdaki Laboratuvarlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Mezunlarımız ve İstihdam

Fizyoterapistler ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji/pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları/göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler. Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Bölümümüzde çift ana dal ve yan dal programı bulunmamaktadır.

Taban Puanı

2023

 

Kontenjan

Yerleşen Sayısı

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban puanı

Genel Kontenjan

30

30

265.538

318,48785

Okul Birincisi Kontenjanı

1

1

348.655

294,65178

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için tıklayınız.